ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ॥
ਮਾਤ ਗਰਭ ਮਹਿ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨੁ ਦੇ ਤਹ ਤੁਮ ਰਾਖਨਹਾਰੇ ॥
ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਅਥਾਹ ਲਹਰਿ ਮਹਿ ਤਾਰਹੁ ਤਾਰਨਹਾਰੇ ॥ ੧ ॥
ਮਾਧੌ ਤੂ ਠਾਕੁਰੁ ਸਿਰਿ ਮੋਰਾ ॥ ਈਹਾ ਊਹਾ ਤੁਹਾਰੋ ਧੋਰਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕੀਤੇ ਕਉ ਮੇਰੈ ਸੰਮਾਨੈ ਕਰਣਹਾਰੁ ਤ੍ਰਿਣੁ ਜਾਨੈ ॥
ਤੂ ਦਾਤਾ ਮਾਗਨ ਕਉ ਸਗਲੀ ਦਾਨੁ ਦੇਹਿ ਪ੍ਰਭ ਭਾਨੈ ॥ ੨ ॥
ਖਿਨ ਮਹਿ ਅਵਰੁ ਖਿਨੈ ਮਹਿ ਅਵਰਾ ਅਚਰਜ ਚਲਤ ਤੁਮਾਰੇ ॥
ਰੂੜੋ ਗੂੜੋ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰੋ ਊਚੌ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ ॥ ੩ ॥
ਸਾਧਸੰਗਿ ਜਉ ਤੁਮਹਿ ਮਿਲਾਇਓ ਤਉ ਸੁਨੀ ਤੁਮਾਰੀ ਬਾਣੀ ॥
ਅਨਦੁ ਭਇਆ ਪੇਖਤ ਹੀ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪੁਰਖ ਨਿਰਬਾਣੀ ॥ ੪ ॥ ੭ ॥ ੧੮ ॥
      
(ਪੰਨਾ ੬੧੩)

[ਵਿਆਖਿਆ]
ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ॥
                                 
ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਰਾਖਾ ਹੈਂ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਚ, ਤੇ, ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ ।ਰਹਾਉ।
ਹੇ (ਸੰਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ ਲੰਘਾਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ!
ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ ।
(ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਅੱਗ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਨੂੰ ਭੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਲੈ ।੧।
ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਤੇਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ (ਇਹ ਜੀਵ) ਮੇਰੂ ਪਰਬਤ ਜੇਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ,
ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਤੂੰ ਸਭ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ ਇਕ ਤੀਲੇ ਵਰਗਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ।
ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਤੂੰ ਸਭ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ,
ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ ਸਭ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ ।੨। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਤੇਰੇ ਕੌਤਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ,
ਇਕ ਛਿਨ ਵਿਚ ਤੂੰ ਕੁਝ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ । ਹੇ ਅਪਹੁੰਚ! ਹੇ ਬੇਅੰਤ । ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈਂ,
ਤੂੰ ਸੋਹਣਾ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਵੱਡੇ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਗੁਪਤ ਵੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈਂ ।੩।
ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ) ਹੇ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭੂ! ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ (ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ) ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਵਿਚ ਮਿਲਾਂਦਾ ਹੈਂ,
ਤਦੋਂ ਉਹ ਤੇਰੀ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ । (ਹੇ ਭਾਈ!)
ਵਾਸ਼ਨਾ-ਰਹਿਤ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਰਤਾਪ ਵੇਖ ਕੇ ਤਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।੪।੭।੧੮।
(ਪੰਨਾ ੬੧੩)
੨੮ ਅਕਤੂਬਰ ੨੦੨੦
सोरठि महला ५ घरु २ ॥
 
मात गरभ महि आपन सिमरनु दे तह तुम राखनहारे ॥
पावक सागर अथाह लहरि महि तारहु तारनहारे ॥१॥
माधौ तू ठाकुरु सिरि मोरा ॥
ईहा ऊहा तुहारो धोरा ॥ रहाउ ॥
कीते कउ मेरै समानै करणहारु त्रिणु जानै ॥
तू दाता मागन कउ सगली दानु देहि प्रभ भानै ॥२॥
खिन महि अवरु खिनै महि अवरा अचरज चलत तुमारे ॥
रूड़ो गूड़ो गहिर ग्मभीरो ऊचौ अगम अपारे ॥३॥
साधसंगि जउ तुमहि मिलाइओ तउ सुनी तुमारी बाणी॥
अनदु भइआ पेखत ही नानक प्रताप पुरख निरबाणी ॥४॥७॥१८॥         
(पँना ६१३)

[विआखिआ]
सोरठि महला ५ घरु २ ॥
हे प्रभू! तूँ मेरे सिर उत्ते राखा हैं इस लोक विच, ते, परलोक विच मैनूँ तेरा ही आसरा है ।रहाउ।
हे (सँसार-समुँदर तों) पार लँघाण दी समरथा रख्खण वाले!
मां दे पेट विच सानूँ तूँ आपणा सिमरन दे के उथ्थे साडी रख्खिआ करन वाला हैं ।
(विकारां दी) अग्ग दे समुँदर दीआं डूँघीआं लहिरां विच डिग्गे पए नूँ भी मैनूँ पार लँघा लै ।१।
हे प्रभू! तेरे पैदा कीते पदारथां नूँ (इह जीव) मेरू परबत जेडीआं वड्डीआं समझदा है,
पर तैनूँ जो तूँ सभ दा पैदा करन वाला हैं इक तीले वरगा जाणदा हैं ।
हे प्रभू! तूँ सभ दातां देण वाला हैं, सारी लुकाई तेरे ही दर तों मँगण वाली है,
तूँ आपणी रज़ा विच सभ नूँ दान देंदा हैं ।२। हे प्रभू! तेरे कौतक हैरान कर देण वाले हन,
इक छिन विच तूँ कुझ दा कुझ बणा देंदा हैं । हे अपहुँच! हे बेअँत । तूँ सभ तों उच्चा हैं,
तूँ सोहणा हैं, तूँ वड्डे जिगरे वाला हैं, तूँ सारे सँसार विच गुपत वस्स रिहा हैं ।३।
हे नानक! (आख) हे सरब-विआपक प्रभू! जदों तूँ आप ही (किसे जीव नूँ) साध सँगति विच मिलांदा हैं,
तदों उह तेरी सिफ़ति-सालाह दी बाणी सुणदा है । (हे भाई!)
वाशना-रहित सरब-विआपक प्रभू दा परताप वेख के तदों उस दे अँदर आतमक आनँद पैदा हुँदा है ।४।७।१८।
 
(पँना ६१३)
२८ अकतूबर २०२०
sorţi mhLa 5 ġru 2 .
maŧ grß mhi Äpn simrnu ɗy ŧh ŧum raķnhary .
pavk sagr Ȧȶah Lhri mhi ŧarhu ŧarnhary . 1 .
mađö ŧü ţakuru siri mora . Ëha Üha ŧuharo đora . rhaŮ .
kïŧy kŮ myrÿ sɳmanÿ krņharu ŧɹiņu janÿ .
ŧü ɗaŧa magn kŮ sgLï ɗanu ɗyhi pɹß ßanÿ . 2 .
ķin mhi Ȧvru ķinÿ mhi Ȧvra Ȧcrj cLŧ ŧumary .
rüŗo güŗo ghir gɳßïro Ücö Ȧgm Ȧpary . 3 .
sađsɳgi jŮ ŧumhi miLaĖȮ ŧŮ sunï ŧumarï baņï .
Ȧnɗu ßĖÄ pyķŧ hï nank pɹŧap purķ nirbaņï . 4 . 7 . 18 .
     
(pɳna 613)

[viÄķiÄ]
sorţi mhLa 5 ġru 2 .
       
hy pɹßü! ŧüɳ myry sir Ůƻŧy raķa hÿɲ Ės Lok vic, ŧy, prLok vic mÿnüɳ ŧyra hï Äsra hÿ ,rhaŮ,
hy (sɳsar-smuɳɗr ŧoɲ) par Lɳġaņ ɗï smrȶa rƻķņ vaLy!
maɲ ɗy pyt vic sanüɳ ŧüɳ Äpņa simrn ɗy ky Ůƻȶy sadï rƻķiÄ krn vaLa hÿɲ ,
(vikaraɲ ɗï) Ȧƻg ɗy smuɳɗr ɗïÄɲ düɳġïÄɲ Lhiraɲ vic diƻgy pÆ nüɳ ßï mÿnüɳ par Lɳġa Lÿ ,1,
hy pɹßü! ŧyry pÿɗa kïŧy pɗarȶaɲ nüɳ (Ėh jïv) myrü prbŧ jydïÄɲ vƻdïÄɲ smʝɗa hÿ,
pr ŧÿnüɳ jo ŧüɳ sß ɗa pÿɗa krn vaLa hÿɲ Ėk ŧïLy vrga jaņɗa hÿɲ ,
hy pɹßü! ŧüɳ sß ɗaŧaɲ ɗyņ vaLa hÿɲ, sarï LukaË ŧyry hï ɗr ŧoɲ mɳgņ vaLï hÿ,
ŧüɳ Äpņï rza vic sß nüɳ ɗan ɗyɲɗa hÿɲ ,2, hy pɹßü! ŧyry köŧk hÿran kr ɗyņ vaLy hn,
Ėk ċin vic ŧüɳ kuʝ ɗa kuʝ bņa ɗyɲɗa hÿɲ , hy Ȧphuɳc! hy byȦɳŧ , ŧüɳ sß ŧoɲ Ůƻca hÿɲ,
ŧüɳ sohņa hÿɲ, ŧüɳ vƻdy jigry vaLa hÿɲ, ŧüɳ sary sɳsar vic gupŧ vƻs riha hÿɲ ,3,
hy nank! (Äķ) hy srb-viÄpk pɹßü! jɗoɲ ŧüɳ Äp hï (kisy jïv nüɳ) sađ sɳgŧi vic miLaɲɗa hÿɲ,
ŧɗoɲ Ůh ŧyrï sifŧi-saLah ɗï baņï suņɗa hÿ , (hy ßaË!)
vaƨna-rhiŧ srb-viÄpk pɹßü ɗa prŧap vyķ ky ŧɗoɲ Ůs ɗy Ȧɳɗr Äŧmk Änɳɗ pÿɗa huɳɗa hÿ ,4,7,18,
     
(pɳna 613)
28 ȧkŧübr 2020
SORAT'H, FIFTH MEHL, SECOND HOUSE:
In our mother's womb, You blessed us with Your meditative remembrance,
and You preserved us there. Through the countless waves of the ocean of fire,
please, carry us across and save us, O Savior Lord! || 1 ||
O Lord, You are the Master above my head. Here and hereafter,
You alone are my Support. || Pause ||
He looks upon the creation like a mountain of gold,
and sees the Creator as a blade of grass.
You are the Great Giver, and we are all mere beggars;
O God, You give gifts according to Your Will. || 2 ||
In an instant, You are one thing, and in another instant, You are another.
Wondrous are Your ways! You are beautiful, mysterious,
profound, unfathomable, lofty, inaccessible and infinite. || 3 ||
When You brought me to the Saadh Sangat, the Company of the Holy,
then I heard the Bani of Your Word. Nanak is in ecstasy,
beholding the Glory of the Primal Lord of Nirvaanaa. || 4 || 7 || 18 ||
     
(Page 613)
28 October 2020

ਨੋਟ : ਇਹ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਇਕ ਅਜ਼ਾਦ ਸਾਈਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇ੍ਹਧਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੋੲੀ ਰਿਸ਼੍ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ॥
© ੨੦੦੦-2013 ਓਪਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ । ਕੁਝ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ॥
ਇਸ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਸਮਗ੍ਗਰੀ ਆਮ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਗੁਣ ਆਰੋਪਣ-ਗੈਰ ਵਪਾਰਕ-ਗੈਰ ਵਿਉਤਪਨ੍ਨ ੩.੦ ਬੇ ਤਬਦੀਲ ਆਗਿਆ ਪਤ੍ਤਰ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ॥