ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ਚਉਪਦੇ
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ਏਕੁ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੂ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਹਾਈ ॥
ਸੁਣਿ ਮੀਤਾ ਜੀਉ ਹਮਾਰਾ ਬਲਿ ਬਲਿ ਜਾਸੀ ਹਰਿ ਦਰਸਨੁ ਦੇਹੁ ਦਿਖਾਈ ॥੧॥
ਸੁਣਿ ਮੀਤਾ ਧੂਰੀ ਕਉ ਬਲਿ ਜਾਈ ॥ ਇਹੁ ਮਨੁ ਤੇਰਾ ਭਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪਾਵ ਮਲੋਵਾ ਮਲਿ ਮਲਿ ਧੋਵਾ ਇਹੁ ਮਨੁ ਤੈ ਕੂ ਦੇਸਾ ॥
ਸੁਣਿ ਮੀਤਾ ਹਉ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਆਇਆ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਉ ਦੇਹੁ ਉਪਦੇਸਾ ॥੨॥
ਮਾਨੁ ਨ ਕੀਜੈ ਸਰਣਿ ਪਰੀਜੈ ਕਰੈ ਸੁ ਭਲਾ ਮਨਾਈਐ ॥
ਸੁਣਿ ਮੀਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭੁ ਤਨੁ ਅਰਪੀਜੈ ਇਉ ਦਰਸਨੁ ਹਰਿ ਜੀਉ ਪਾਈਐ ॥੩॥
ਭਇਓ ਅਨੁਗ੍ਰਹੁ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸੰਤਨ ਕੈ ਹਰਿ ਨਾਮਾ ਹੈ ਮੀਠਾ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰਿ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਸਭੁ ਅਕੁਲ ਨਿਰੰਜਨੁ ਡੀਠਾ ॥੪॥੧॥੧੨॥
      
(ਪੰਨਾ ੬੧੧)

[ਵਿਆਖਿਆ]
ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ਚਉਪਦੇ
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ਹੇ ਮਿੱਤਰ! (ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ) ਸੁਣ ॥ ਮੈਂ (ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ) ਧੂੜ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ 
ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ॥ ਹੇ ਭਰਾ! (ਮੈਂ ਆਪਣਾ) ਇਹ ਮਨ ਤੇਰਾ (ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣਾਣ 
ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ) ॥ਰਹਾਉ॥ ਹੇ ਮਿੱਤਰ! (ਸਾਡਾ) ਇਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ-ਪਿਤਾ ਹੈ, 
ਅਸੀ ਇਕੋ ਪ੍ਰਭੂ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ॥ (ਫਿਰ) ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਭਾਈ (ਭੀ) ਹੈਂ ॥ 
ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਰਾ ਦੇਹ ॥ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਤੈਥੋਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਸਦਕੇ 
ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ ॥੧॥ ਹੇ ਮਿੱਤਰ! ਮੈਂ (ਤੇਰੇ ਦੋਵੇਂ) ਪੈਰ ਮਲਾਂਗਾ । 
(ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ) ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਧੋਵਾਂਗਾ । ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮਨ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ 
ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ॥ ਹੇ ਮਿੱਤਰ! (ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ) ਸੁਣ ॥ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ
ਹਾਂ ॥ ਮੈਨੂੰ (ਅਜੇਹਾ) ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਹ (ਕਿ) ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਾਂ ॥੨॥
(ਗੁਰਮੁਖਿ ਪ੍ਰਭੂ-ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਜੁਗਤਿ ਦੱਸਦਾ ਹੈ) ਹੇ ਮਿੱਤਰ! ਸੁਣ ॥
(ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ) ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 
ਪਏ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ॥ ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ 
ਭਲਾ ਕਰ ਕੇ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ॥ ਇਹ ਜਿੰਦ ਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਭ 
ਕੁਝ ਉਸ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ॥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਈਦਾ ਹੈ ॥੩॥ ਹੇ ਮਿੱਤਰ! ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 
(ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ) ਮੇਹਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ 
ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ॥ (ਹੇ ਮਿੱਤਰ!) ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ 
ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ (ਨਾਨਕ ਨੂੰ) ਹਰ ਥਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ । 
ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਕੁਲ ਨਹੀਂ । ਤੇ। ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ 
ਪਰੇ ਹੈ ॥੪॥੧॥੧੨॥
(ਪੰਨਾ ੬੧੧)
੨ ਅਗਸ੍ਤ ੨੦੨੧
सोरठि महला ५ घरु २ चउपदे
ੴ सतिगुर प्रसादि ॥
 
एकु पिता एकस के हम बारिक तू मेरा गुर हाई ॥
सुणि मीता जीउ हमारा बलि बलि जासी हरि दरसनु देहु दिखाई ॥१॥
सुणि मीता धूरी कउ बलि जाई ॥ इहु मनु तेरा भाई ॥ रहाउ ॥
पाव मलोवा मलि मलि धोवा इहु मनु तै कू देसा ॥
सुणि मीता हउ तेरी सरणाई आइआ प्रभ मिलउ देहु उपदेसा ॥२॥
मानु न कीजै सरणि परीजै करै सु भला मनाईऐ ॥
सुणि मीता जीउ पिँडु सभु तनु अरपीजै इउ दरसनु हरि जीउ पाईऐ ॥३॥
भइओ अनुग्रहु प्रसादि सँतन कै हरि नामा है मीठा ॥
जन नानक कउ गुरि किरपा धारी सभु अकुल निरँजनु डीठा ॥४॥१॥१२॥
(पँना ६११)

[विआखिआ]
सोरठि महला ५ घरु २ चउपदे
ੴ सतिगुर प्रसादि ॥
हे मित्तर! (मेरी बेनती) सुण ॥ मैं (तेरे चरनां दी) धूड़ तों कुरबान 
जांदा हां ॥ हे भरा! (मैं आपणा) इह मन तेरा (आगिआकार बणाण 
नूँ तिआर हां) ॥रहाउ॥ हे मित्तर! (साडा) इको ही प्रभू-पिता है, 
असी इको प्रभू-पिता दे बच्चे हां ॥ (फिर) तूँ मेरा गुरभाई (भी) हैं ॥ 
मैनूँ परमातमा दा दरसन करा देह ॥ मेरी जिँद तैथों मुड़ मुड़ सदके 
जाइआ करेगी ॥१॥ हे मित्तर! मैं (तेरे दोवें) पैर मलांगा । 
(इहनां नूँ) मल मल के धोवांगा । मैं आपणा इह मन तेरे हवाले 
कर दिआंगा ॥ हे मित्तर! (मेरी बेनती) सुण ॥ मैं तेरी शरन आइआ
हां ॥ मैनूँ (अजेहा) उपदेश देह (कि) मैं प्रभू नूँ मिल सकां ॥२॥
(गुरमुखि प्रभू-मिलाप दी जुगति दस्सदा है) हे मित्तर! सुण ॥
(किसे किसम दा) अहँकार नहीं करना चाहीदा। प्रभू दी शरन 
पए रहिणा चाहीदा है ॥ जो कुझ परमातमा कर रिहा है । उस नूँ 
भला कर के मँनणा चाहीदा है ॥ इह जिँद ते इह सरीर सभ 
कुझ उस दी भेट कर देणा चाहीदा है ॥ इस तर्हां परमातमा 
नूँ लभ्भ लईदा है ॥३॥ हे मित्तर! सँत जनां दी किरपा नाल 
(जिस मनुख्ख उते प्रभू दी) मेहर होवे उस नूँ परमातमा दा नाम 
पिआरा लग्गण लग्ग पैंदा है ॥ (हे मित्तर!) दास नानक उत्ते गुरू 
ने किरपा कीती तां (नानक नूँ) हर थां उह प्रभू दिस्सण लग्ग पिआ । 
जिस दी कोई ख़ास कुल नहीं । ते। जो माइआ दे प्रभाव तों 
परे है ॥४॥१॥१२॥ 
 
(पँना ६११)
२ अगस्त २०२१
sorţi mhLa 5 ġru 2 cŪpɗy
ੴ sŧigur pɹsaɗi .
 
Æku piŧa Æks ky hm barik ŧü myra gur haË .
suņi mïŧa jïŪ hmara bLi bLi jasï hri ɗrsnu ɗyhu ɗiķaË .1.
suņi mïŧa đürï kŪ bLi jaË . Ėhu mnu ŧyra ßaË . rhaŪ .
pav mLova mLi mLi đova Ėhu mnu ŧÿ kü ɗysa .
suņi mïŧa hŪ ŧyrï srņaË ÄĖÄ pɹß miLŪ ɗyhu Ūpɗysa .2.
manu n kïjÿ srņi prïjÿ krÿ su ßLa mnaËǢ .
suņi mïŧa jïŪ piɳdu sßu ŧnu Ȧrpïjÿ ĖŪ ɗrsnu hri jïŪ paËǢ .3.
ßĖŎ Ȧnugɹhu pɹsaɗi sɳŧn kÿ hri nama hÿ mïţa .
jn nank kŪ guri kirpa đarï sßu ȦkuL nirɳjnu dïţa .4.1.12.
     
(pɳna 611)

[viÄķiÄ]
sorţi mhLa 5 ġru 2 cŪpɗy
ੴ sŧigur pɹsaɗi .
       
hy miŧǂr! (myrï bynŧï) suņ . mÿɲ (ŧyry crnaɲ ɗï) đüŗ ŧoɲ kurban 
jaɲɗa haɲ . hy ßra! (mÿɲ Äpņa) Ėh mn ŧyra (ÄgiÄkar bņaņ 
nüɳ ŧiÄr haɲ) .rhaŪ. hy miŧǂr! (sada) Ėko hï pɹßü-piŧa hÿ, 
Ȧsï Ėko pɹßü-piŧa ɗy bcɔy haɲ . (fir) ŧüɳ myra gurßaË (ßï) hÿɲ . 
mÿnüɳ prmaŧma ɗa ɗrsn kra ɗyh . myrï jiɳɗ ŧÿȶoɲ muŗ muŗ sɗky 
jaĖÄ krygï .1. hy miŧǂr! mÿɲ (ŧyry ɗovyɲ) pÿr mLaɲga , 
(Ėhnaɲ nüɳ) mL mL ky đovaɲga , mÿɲ Äpņa Ėh mn ŧyry hvaLy 
kr ɗiÄɲga . hy miŧǂr! (myrï bynŧï) suņ . mÿɲ ŧyrï ƨrn ÄĖÄ
haɲ . mÿnüɳ (Ȧjyha) Ūpɗyƨ ɗyh (ki) mÿɲ pɹßü nüɳ miL skaɲ .2.
(gurmuķi pɹßü-miLap ɗï jugŧi ɗs½sɗa hÿ) hy miŧǂr! suņ .
(kisy kism ɗa) Ȧhɳkar nhïɲ krna cahïɗa, pɹßü ɗï ƨrn 
pÆ rhiņa cahïɗa hÿ . jo kuʝ prmaŧma kr riha hÿ , Ūs nüɳ 
ßLa kr ky mɳnņa cahïɗa hÿ . Ėh jiɳɗ ŧy Ėh srïr sß 
kuʝ Ūs ɗï ßyt kr ɗyņa cahïɗa hÿ . Ės ŧrɥaɲ prmaŧma 
nüɳ Lß½ß LËɗa hÿ .3. hy miŧǂr! sɳŧ jnaɲ ɗï kirpa naL 
(jis mnuķ½ķ Ūŧy pɹßü ɗï) myhr hovy Ūs nüɳ prmaŧma ɗa nam 
piÄra Lgɓņ Lgɓ pÿɲɗa hÿ . (hy miŧǂr!) ɗas nank Ūŧǂy gurü 
ny kirpa kïŧï ŧaɲ (nank nüɳ) hr ȶaɲ Ūh pɹßü ɗisƻsņ Lgɓ piÄ , 
jis ɗï koË ķᴥas kuL nhïɲ , ŧy, jo maĖÄ ɗy pɹßav ŧoɲ 
pry hÿ .4.1.12. 
     
(pɳna 611)
2 ȧgsǂ 2021
Sorat'h, Fifth Mehl, Second House, Chau-Padas:
One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:
The One God is our father; we are the children of the One God.
You are our Guru. Listen, friends: my soul is a sacrifice, 
a sacrifice to You; O Lord, reveal to me the Blessed Vision of 
Your Darshan. || 1 || Listen, friends: I am a sacrifice to the dust 
of Your feet. This mind is yours, O Siblings of Destiny. || Pause ||
I wash your feet, I massage and clean them; I give this mind to you.
Listen, friends: I have come to Your Sanctuary; teach me, that I 
might unite with God. || 2 || Do not be proud; seek His Sanctuary, 
and accept as good all that He does. Listen, friends: dedicate your
soul, body and your whole being to Him; thus you shall receive 
the Blessed Vision of His Darshan. || 3 || He has shown mercy 
to me, by the Grace of the Saints; the Lord's Name is sweet to me.
The Guru has shown mercy to servant Nanak;
I see the casteless, immaculate Lord everywhere. || 4 || 1 || 12 ||
(Page 611)
2 August 2021

ਨੋਟ : ਇਹ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਇਕ ਅਜ਼ਾਦ ਸਾਈਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇ੍ਹਧਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼੍ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ॥
© ੨੦੦੦-2013 ਓਪਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ॥ ਕੁਝ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ॥
ਇਸ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਸਮਗ੍ਗਰੀ ਆਮ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਗੁਣ ਆਰੋਪਣ-ਗੈਰ ਵਪਾਰਕ-ਗੈਰ ਵਿਉਤਪਨ੍ਨ ੩.੦ ਬੇ ਤਬਦੀਲ ਆਗਿਆ ਪਤ੍ਤਰ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ॥ .