ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੨ ਚਉਪਦੇ
              ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ਇਹੁ ਧਨੁ ਅਖੁਟੁ ਨ ਨਿਖੁਟੈ ਨ ਜਾਇ ॥ 
ਪੂਰੈ ਸਤਿਗੁਰਿ ਦੀਆ ਦਿਖਾਇ ॥ 
ਅਪੁਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਉ ਸਦ ਬਲਿ ਜਾਈ ॥ 
ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰਿ ਮੰਨਿ ਵਸਾਈ ॥੧॥ 
ਸੇ ਧਨਵੰਤ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥ 
ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਹਰਿ ਧਨੁ ਪਰਗਾਸਿਆ ਹਰਿ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਅਵਗੁਣ ਕਾਟਿ ਗੁਣ ਰਿਦੈ ਸਮਾਇ ॥ 
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥ 
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ॥ 
ਸੁਖ ਮਨ ਅੰਤਰਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾਣੀ ॥੨॥ 
ਏਕੁ ਅਚਰਜੁ ਜਨ ਦੇਖਹੁ ਭਾਈ ॥ 
ਦੁਬਿਧਾ ਮਾਰਿ ਹਰਿ ਮੰਨਿ ਵਸਾਈ ॥ 
 ਨਾਮੁ ਅਮੋਲਕੁ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥ 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥੩॥ 
 ਸਭ ਮਹਿ ਵਸੈ ਪ੍ਰਭੁ ਏਕੋ ਸੋਇ ॥ 
ਗੁਰਮਤੀ ਘਟਿ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ॥ 
 ਸਹਜੇ ਜਿਨਿ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਣਿ ਪਛਾਣਿਆ ॥ 
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਮਿਲੈ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ॥੪॥੧॥
               (ਪੰਨਾ ੬੬੩)  

[ਵਿਆਖਿਆ] ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੨ ਚਉਪਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ (ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ) ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਪਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਸੁਰਤਿ ਜੋੜ ਕੇ (ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੇ) ਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਏ । ਹੇ ਭਾਈ! ਇਹ ਨਾਮ-ਧਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ।ਰਹਾਉ। ਹੇ ਭਾਈ! ਇਹ ਨਾਮ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਕਦੇ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਹ ਇਹ (ਖ਼ਰਚਿਆਂ) ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਹ ਇਹ ਗਵਾਚਦਾ ਹੈ । (ਇਸ ਧਨ ਦੀ ਇਹ ਸਿਫ਼ਤਿ ਮੈਨੂੰ) ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । (ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦਾ ਨਾਮ-ਧਨ ਆਪਣੇ) ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾਂਦਾ ਹਾਂ ।੧। (ਹੇ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਸਰਨ ਆਏ ਮਨੁੱਖ ਦੇ) ਔਗੁਣ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ (ਉਸ ਦੇ) ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਸਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ । (ਹੇ ਭਾਈ!) ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ (ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ) ਸਦਾ-ਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ (ਮਨੁੱਖ ਦੇ) ਮਨ ਵਿਚ ਆਤਮਕ ਹੁਲਾਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ । (ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਰਕਤਿ ਨਾਲ) ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿਚ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ।੨। ਹੇ ਭਾਈ ਜਨੋ! ਇਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖੋ । (ਗੁਰੂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ) ਤੇਰ-ਮੇਰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਦੇ) ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ । ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਭੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ) ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ । (ਹਾਂ,) ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿਚ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ।੩। (ਹੇ ਭਾਈ! ਭਾਵੇਂ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਵਿਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, (ਪਰ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਿ ਉਤੇ ਤੁਰਿਆਂ ਹੀ (ਮਨੁੱਖ ਦੇ) ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਪਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਹੇ ਨਾਨਕ! ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿਚ ਟਿਕ ਕੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ (ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦਾ) ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਸਦਾ ਲਈ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਨ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ) ਪਤੀਜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ।੪।੧। (ਪੰਨਾ ੬੬੩) ੨੧ ਫਰਵਰੀ ੨੦੨੦
                           धनासरी महला ३ घरु २ चउपदे  
                             ੴ सतिगुर प्रसादि ॥
इहु धनु अखुटु न निखुटै न जाइ ॥ 
पूरै सतिगुरि दीआ दिखाइ ॥ 
अपुने सतिगुर कउ सद बलि जाई ॥
 गुर किरपा ते हरि मंनि वसाई ॥१॥ 
से धनवंत हरि नामि लिव लाइ ॥ 
गुरि पूरै हरि धनु परगासिआ हरि किरपा ते वसै मनि आइ ॥ रहाउ ॥ 
अवगुण काटि गुण रिदै समाइ ॥ 
पूरे गुर कै सहजि सुभाइ ॥ 
पूरे गुर की साची बाणी ॥ 
सुख मन अंतरि सहजि समाणी ॥२॥ 
एकु अचरजु जन देखहु भाई ॥ 
दुबिधा मारि हरि मंनि वसाई ॥ 
नामु अमोलकु न पाइआ जाइ ॥ 
गुर परसादि वसै मनि आइ ॥३॥ 
सभ महि वसै प्रभु एको सोइ ॥ 
गुरमती घटि परगटु होइ ॥ 
सहजे जिनि प्रभु जाणि पछाणिआ ॥ 
नानक नामु मिलै मनु मानिआ ॥४॥१॥

                                   (पँना ६६३)


[विआखिआ] धनासरी महला ३ घरु २ चउपदे सतिगुर प्रसादि ॥ (हे भाई! जिन्हां मनुख्खां दे हिरदे विच) पूरे गुरू ने परमातमा दे नाम दा धन परगट कर दित्ता, उह मनुख्ख परमातमा दे नाम विच सुरति जोड़ के (आतमक जीवन दे) शाह बण गए । हे भाई! इह नाम-धन परमातमा दी किरपा नाल मन विच आ के वस्सदा है ।रहाउ। हे भाई! इह नाम-ख़ज़ाना कदे मुक्कण वाला नहीं, नाह इह (ख़रचिआं) मुक्कदा है, नाह इह गवाचदा है । (इस धन दी इह सिफ़ति मैनूँ) पूरे गुरू ने विखा दित्ती है । (हे भाई!) मैं आपणे गुरू तों सदा सदके जांदा हां, गुरू दी किरपा नाल परमातमा (दा नाम-धन आपणे) मन विच वसांदा हां ।१। (हे भाई! गुरू सरन आए मनुख्ख दे) औगुण दूर कर के परमातमा दी सिफ़ति-सालाह (उस दे) हिरदे विच वसा देंदा है । (हे भाई!) पूरे गुरू दी (उचारी होई) सदा-थिर प्रभू दी सिफ़ति-सालाह वाली बाणी (मनुख्ख दे) मन विच आतमक हुलारे पैदा करदी है । (इस बाणी दी बरकति नाल) आतमक अडोलता विच समाई होई रहिँदी है ।२। हे भाई जनो! इक हैरान करन वाला तमाशा वेखो । (गुरू मनुख्ख दे अँदरों) तेर-मेर मिटा के परमातमा (दा नाम उस दे) मन विच वसा देंदा है । हे भाई! परमातमा दा नाम अमोलक है, किसे भी दुनिआवी कीमत नाल) नहीं मिल सकदा । (हां,) गुरू दी किरपा नाल मन विच आ वस्सदा है ।३। (हे भाई! भावें) परमातमा आप ही सभ विच वस्सदा है, (पर) गुरू दी मति उते तुरिआं ही (मनुख्ख दे) हिरदे विच परगट हुँदा है । हे नानक! आतमक अडोलता विच टिक के जिस मनुख्ख ने प्रभू नाल डूँघी सांझ पा के (उस नूँ आपणे अँदर वस्सदा) पछाण लिआ है, उस नूँ परमातमा दा नाम (सदा लई) प्रापत हो जांदा है, उस दा मन (परमातमा दी याद विच) पतीजिआ रहिँदा है ।४।१। (पँना ६६३) २१ फरवरी २०२०
               đnasrï mhLa 3 ġru 2 cŮpɗy
                  sŧigur pɹsaɗi .
Ėhu đnu Ȧķutu n niķutÿ n jaĖ . 
pürÿ sŧiguri ɗïÄ ɗiķaĖ .
Ȧpuny sŧigur kŮ sɗ bLi jaË . 
gur kirpa ŧy hri mɳni vsaË .1.
sy đnvɳŧ hri nami Liv LaĖ . 
guri pürÿ hri đnu prgasiÄ hri kirpa ŧy vsÿ mni ÄĖ . rhaŮ .
Ȧvguņ kati guņ riɗÿ smaĖ . 
püry gur kÿ shji sußaĖ .
püry gur kï sacï baņï . 
suķ mn Ȧɳŧri shji smaņï .2.
Æku Ȧcrju jn ɗyķhu ßaË . 
ɗubiđa mari hri mɳni vsaË .
namu ȦmoLku n paĖÄ jaĖ . 
gur prsaɗi vsÿ mni ÄĖ .3.
sß mhi vsÿ pɹßu Æko soĖ . 
gurmŧï ġti prgtu hoĖ .
shjy jini pɹßu jaņi pċaņiÄ . 
nank namu miLÿ mnu maniÄ .4.1.
                   (pɳna 663)        


[viÄķiÄ] đnasrï mhLa 3 ġru 2 cŮpɗy sŧigur pɹsaɗi . (hy ßaË! jinɥaɲ mnuƻķaɲ ɗy hirɗy vic) püry gurü ny prmaŧma ɗy nam ɗa đn prgt kr ɗiƻŧa, Ůh mnuƻķ prmaŧma ɗy nam vic surŧi joŗ ky (Äŧmk jïvn ɗy) ƨah bņ gÆ , hy ßaË! Ėh nam-đn prmaŧma ɗï kirpa naL mn vic Ä ky vƻsɗa hÿ ,rhaŮ, hy ßaË! Ėh nam-ķzana kɗy muƻkņ vaLa nhïɲ, nah Ėh (ķrciÄɲ) muƻkɗa hÿ, nah Ėh gvacɗa hÿ , (Ės đn ɗï Ėh sifŧi mÿnüɳ) püry gurü ny viķa ɗiƻŧï hÿ , (hy ßaË!) mÿɲ Äpņy gurü ŧoɲ sɗa sɗky jaɲɗa haɲ, gurü ɗï kirpa naL prmaŧma (ɗa nam-đn Äpņy) mn vic vsaɲɗa haɲ ,1, (hy ßaË! gurü srn ÄÆ mnuƻķ ɗy) Öguņ ɗür kr ky prmaŧma ɗï sifŧi-saLah (Ůs ɗy) hirɗy vic vsa ɗyɲɗa hÿ , (hy ßaË!) püry gurü ɗï (Ůcarï hoË) sɗa-ȶir pɹßü ɗï sifŧi-saLah vaLï baņï (mnuƻķ ɗy) mn vic Äŧmk huLary pÿɗa krɗï hÿ , (Ės baņï ɗï brkŧi naL) Äŧmk ȦdoLŧa vic smaË hoË rhiɳɗï hÿ ,2, hy ßaË jno! Ėk hÿran krn vaLa ŧmaƨa vyķo , (gurü mnuƻķ ɗy Ȧɳɗroɲ) ŧyr-myr mita ky prmaŧma (ɗa nam Ůs ɗy) mn vic vsa ɗyɲɗa hÿ , hy ßaË! prmaŧma ɗa nam ȦmoLk hÿ, kisy ßï ɗuniÄvï kïmŧ naL) nhïɲ miL skɗa , (haɲ,) gurü ɗï kirpa naL mn vic Ä vƻsɗa hÿ ,3, (hy ßaË! ßavyɲ) prmaŧma Äp hï sß vic vƻsɗa hÿ, (pr) gurü ɗï mŧi Ůŧy ŧuriÄɲ hï (mnuƻķ ɗy) hirɗy vic prgt huɳɗa hÿ , hy nank! Äŧmk ȦdoLŧa vic tik ky jis mnuƻķ ny pɹßü naL düɳġï saɲʝ pa ky (Ůs nüɳ Äpņy Ȧɳɗr vƻsɗa) pċaņ LiÄ hÿ, Ůs nüɳ prmaŧma ɗa nam (sɗa LË) pɹapŧ ho jaɲɗa hÿ, Ůs ɗa mn (prmaŧma ɗï ȳaɗ vic) pŧïjiÄ rhiɳɗa hÿ ,4,1, (pɳna 663) 21 frvrï 2020
      DHANAASAREE, THIRD MEHL, SECOND HOUSE, CHAU-PADAS: 
    ONE UNIVERSAL CREATOR GOD. BY THE GRACE OF THE TRUE GURU: 
This wealth is inexhaustible. 
It shall never be exhausted, and it shall never be lost. 
The Perfect True Guru has revealed it to me. 
I am forever a sacrifice to my True Guru. By Guru's Grace, 
I have enshrined the Lord within my mind. || 1 || 
They alone are wealthy, 
who lovingly attune themselves to the Lord's Name. 
The Perfect Guru has revealed to me the Lord's treasure; 
by the Lord's Grace, it has come to abide in my mind. || Pause || 
He is rid of his demerits, 
and his heart is permeated with merit and virtue. 
By Guru's Grace, he naturally dwells in celestial peace. 
True is the Word of the Perfect Guru's Bani. 
They bring peace to the mind, 
and celestial peace is absorbed within. || 2 || 
O my humble Siblings of Destiny, 
behold this strange and wonderful thing: 
duality is overcome, and the Lord dwells within his mind. 
The Naam, the Name of the Lord, is priceless; 
it cannot be taken. By Guru's Grace, 
it comes to abide in the mind. || 3 || 
He is the One God, abiding within all. 
Through the Guru's Teachings, He is revealed in the heart. 
One who intuitively knows and realizes God, 
O Nanak, obtains the Naam; 
his mind is pleased and appeased. || 4 || 1 || 

                         (Page 663)	

21 February 2020 
     

ਨੋਟ : ਇਹ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਇਕ ਅਜ਼ਾਦ ਸਾਈਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇ੍ਹਧਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੋੲੀ ਰਿਸ਼੍ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ॥
© ੨੦੦੦-2013 ਓਪਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ । ਕੁਝ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ॥
ਇਸ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਸਮਗ੍ਗਰੀ ਆਮ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਗੁਣ ਆਰੋਪਣ-ਗੈਰ ਵਪਾਰਕ-ਗੈਰ ਵਿਉਤਪਨ੍ਨ ੩.੦ ਬੇ ਤਬਦੀਲ ਆਗਿਆ ਪਤ੍ਤਰ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ॥