ਰਾਗੁ ਧਨਾਸਰੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ਸਨਕ ਸਨੰਦ ਮਹੇਸ ਸਮਾਨਾਂ ॥
ਸੇਖਨਾਗਿ ਤੇਰੋ ਮਰਮੁ ਨ ਜਾਨਾਂ ॥੧॥
ਸੰਤ ਸੰਗਤਿ ਰਾਮੁ ਰਿਦੈ ਬਸਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਹਨੂਮਾਨ ਸਰਿ ਗਰੁੜ ਸਮਾਨਾਂ ॥
ਸੁਰਪਤਿ ਨਰਪਤਿ ਨਹੀ ਗੁਨ ਜਾਨਾਂ ॥੨॥
ਚਾਰਿ ਬੇਦ ਅਰੁ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਪੁਰਾਨਾਂ ॥
ਕਮਲਾਪਤਿ ਕਵਲਾ ਨਹੀ ਜਾਨਾਂ ॥੩॥
ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਸੋ ਭਰਮੈ ਨਾਹੀ ॥
ਪਗ ਲਗਿ ਰਾਮ ਰਹੈ ਸਰਨਾਂਹੀ ॥੪॥੧॥
      
(ਪੰਨਾ ੬੯੧)

[ਵਿਆਖਿਆ]
ਰਾਗੁ ਧਨਾਸਰੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤਿ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ।੧।ਰਹਾਉ।
ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! (ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ) ਸਨਕ, ਸਨੰਦ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ;
(ਵਿਸ਼ਨੂ ਦੇ ਭਗਤ) ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਨੇ ਤੇਰੇ (ਦਿਲ ਦਾ) ਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ।੧।
(ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ) ਹਨੂਮਾਨ ਵਰਗੇ ਨੇ, (ਵਿਸ਼ਨੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ)
ਗਰੁੜ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਨੇ, 
ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਭੀ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ।੨।
ਚਾਰ ਵੇਦ, (ਅਠਾਰਾਂ) ਸਿਮ੍ਰਿਤੀਆਂ, (ਅਠਾਰਾਂ) ਪੁਰਾਣ—
(ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਮਨੂ ਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ੀਆਂ)
ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ; ਵਿਸ਼ਨੂ ਤੇ ਲੱਛਮੀ ਨੇ ਭੀ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ।੩। ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ—
(ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ) ਇੱਕ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਭਟਕਦਾ ਨਹੀਂ,
ਜੋ (ਸੰਤਾਂ ਦੀ) ਚਰਨੀਂ ਲੱਗ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ।੪।੧। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ :
ਅੱਨ ਪੂਜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਭਜਨ ਕਰੋ । ਬ੍ਰਹਮਾ, ਸ਼ਿਵ, ਵਿਸ਼ਨੂ,
ਇੰਦਰ ਆਦਿਕ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾਹ ਪਾ ਸਕੇ ।੧।
      
(ਪੰਨਾ ੬੯੧)
੧੭ ਨਵੰਬਰ ੨੦੧੯
रागु धनासरी बाणी भगत कबीर जी की
ੴ सतिगुर प्रसादि ॥
सनक सनंद महेस समानां ॥
सेखनागि तेरो मरमु न जानां ॥१॥
संतसंगति रामु रिदै बसाई ॥१॥रहाउ ॥
हनूमान सरि गरुड़ समानां ॥
सुरपति नरपति नही गुन जानां ॥२॥
चारि बेद अरु सिम्रिति पुरानां ॥
कमलापति कवला नही जानां ॥३॥
कहि कबीर सो भरमै नाही ॥
पग लगि राम रहै सरनांही ॥४॥१॥
(पँना ६९१)

रागु धनासरी बाणी भगत कबीर जी की
ੴ सतिगुर प्रसादि ॥
मैं सँतां दी सँगति विच रहि के परमातमा नूँ आपणे हिरदे विच 
वसाउंदा हां ।१।रहाउ।हे प्रभू! (ब्रहमा दे पुत्तरां) सनक, 
सनँद अते शिव जी वरगिआं ने तेरा भेद नहीं पाइआ;
(विशनू दे भगत) शेशनाग ने तेरे (दिल दा) राज़ नहीं समझिआ ।१।
(स्री राम चँदर जी दे सेवक) हनूमान वरगे ने, 
(विशनू दे सेवक ते पँछीआं दे राजे)
गरुड़ वरगिआं ने, देवतिआं दे राजे इँदर ने, 
वड्डे वड्डे राजिआं ने भी तेरे गुणां दा अँत नहीं पाइआ ।२।
चार वेद, (अठारां) सिम्रितीआं, (अठारां) पुराण—
(इहनां दे करता ब्रहमा, मनू ते होर रिशीआं)
ने तैनूँ नहीं समझिआ; विशनू ते लछ्छमी ने भी तेरा अँत नहीं पाइआ ।३। 
कबीर आखदा है—(बाकी सारी स्रिशटी दे लोक प्रभू नूँ छड्ड के 
होर होर पासे भटकदे रहे) इक्क उह मनुख्ख भटकदा नहीं,
जो (सँतां दी) चरनीं लग्ग के परमातमा दी शरन विच टिकिआ रहिँदा है ।४।१। 
शबद दा भाव :अन्न पूजा छड्ड के इक परमातमा दा ही भजन करो । 
ब्रहमा, शिव, विशनू,
इँदर आदिक अते उहनां दे सेवक परमातमा दा अँत नाह पा सके ।१।
(पँना ६९१)
१७ नवंबर २०१९
ragu đnasrï baņï ßgŧ kbïr jï
ੴ sŧigur pɹsaɗi .
snk snɳɗ mhys smanaɲ .
syķnagi ŧyro mrmu n janaɲ .1.
sɳŧ sɳgŧi ramu riɗÿ bsaË .1. rhaŮ .
hnüman sri gruŗ smanaɲ .
surpŧi nrpŧi nhï gun janaɲ .2.
cari byɗ Ȧru siɳmɹiŧi puranaɲ .
kmLapŧi kvLa nhï janaɲ .3.
khi kbïr so ßrmÿ nahï .
pg Lgi ram rhÿ srnaɲhï .4.1.
     
(pɳna 691)

ragu đnasrï baņï ßgŧ kbïr jï
ੴ sŧigur pɹsaɗi .
mÿɲ sɳŧaɲ ɗï sɳgŧi vic rhi ky prmaŧma nüɳ 
Äpņy hirɗy vic vsaŮɲɗa haɲ ,1,rhaŮ,
hy pɹßü! (bɹhma ɗy puƻŧraɲ) snk, snɳɗ Ȧŧy 
ƨiv jï vrgiÄɲ ny ŧyra ßyɗ nhïɲ paĖÄ;
(viƨnü ɗy ßgŧ) ƨyƨnag ny ŧyry (ɗiL ɗa) 
raz nhïɲ smʝiÄ ,1, (sɹï ram cɳɗr jï ɗy syvk) 
hnüman vrgy ny, (viƨnü ɗy syvk ŧy pɳċïÄɲ ɗy rajy)
gruŗ vrgiÄɲ ny, ɗyvŧiÄɲ ɗy rajy Ėɳɗr ny, 
vƻdy vƻdy rajiÄɲ ny ßï ŧyry guņaɲ ɗa 
Ȧɳŧ nhïɲ paĖÄ ,2,car vyɗ, (Ȧţaraɲ) simɹiŧïÄɲ, 
(Ȧţaraɲ) puraņ—(Ėhnaɲ ɗy krŧa bɹhma, 
mnü ŧy hor riƨïÄɲ) ny ŧÿnüɳ nhïɲ smʝiÄ; 
viƨnü ŧy Lƻċmï ny ßï ŧyra Ȧɳŧ nhïɲ paĖÄ ,3, 
kbïr Äķɗa hÿ—(bakï sarï sɹiƨtï ɗy Lok pɹßü nüɳ 
ċƻd ky hor hor pasy ßtkɗy rhy) 
Ėƻk Ůh mnuƻķ ßtkɗa nhïɲ,
jo (sɳŧaɲ ɗï) crnïɲ Lƻg ky prmaŧma ɗï 
ƨrn vic tikiÄ rhiɳɗa hÿ ,4,1, 
ƨbɗ ɗa ßav :Ȧƻn püja ċƻd ky Ėk prmaŧma ɗa hï ßjn kro , 
bɹhma, ƨiv, viƨnü,Ėɳɗr Äɗik Ȧŧy Ůhnaɲ ɗy syvk
 prmaŧma ɗa Ȧɳŧ nah pa sky ,1,
     
(pɳna 691)
17 nvɳbr 2019
RAAG DHANAASAREE, THE WORD OF DEVOTEE KABEER JEE:
ONE UNIVERSAL CREATOR GOD. BY THE GRACE OF THE TRUE GURU:
Beings like Sanak, Sanand, Shiva and Shaysh-naaga
- none of them know Your mystery, Lord. || 1 ||
In the Society of the Saints,
the Lord dwells within the heart. || 1 || Pause ||
Beings like Hanumaan, Garura,
Indra the King of the gods and the rulers of humans
- none of them know Your Glories, Lord. || 2 ||
The four Vedas, the Simritees and the Puraanas,
Vishnu the Lord of Lakshmi and Lakshmi herself
- none of them know the Lord. || 3 ||
Says Kabeer, one who falls at the Lord's feet,
and remains in His Sanctuary,
does not wander around lost. || 4 || 1 ||
     
(Page 691)
17 November 2019

ਨੋਟ : ਇਹ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਇਕ ਅਜ਼ਾਦ ਸਾਈਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇ੍ਹਧਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੋੲੀ ਰਿਸ਼੍ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ॥
© ੨੦੦੦-2013 ਓਪਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ । ਕੁਝ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ॥
ਇਸ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਸਮਗ੍ਗਰੀ ਆਮ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਗੁਣ ਆਰੋਪਣ-ਗੈਰ ਵਪਾਰਕ-ਗੈਰ ਵਿਉਤਪਨ੍ਨ ੩.੦ ਬੇ ਤਬਦੀਲ ਆਗਿਆ ਪਤ੍ਤਰ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ॥