ਸਲੋਕ ॥
ਬਸੰਤਿ ਸ੍ਵਰਗ ਲੋਕਹ ਜਿਤਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨਵ ਖੰਡਣਹ ॥ 
ਬਿਸਰੰਤ ਹਰਿ ਗੋਪਾਲਹ ਨਾਨਕ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਦਿਆਨ ਭਰਮਣਹ ॥੧॥ 
ਕਉਤਕ ਕੋਡ ਤਮਾਸਿਆ ਚਿਤਿ ਨ ਆਵਸੁ ਨਾਉ ॥ 
ਨਾਨਕ ਕੋੜੀ ਨਰਕ ਬਰਾਬਰੇ ਉਜੜੁ ਸੋਈ ਥਾਉ ॥੨॥ 
ਪਉੜੀ ॥
ਮਹਾ ਭਇਆਨ ਉਦਿਆਨ ਨਗਰ ਕਰਿ ਮਾਨਿਆ ॥ 
ਝੂਠ ਸਮਗ੍ਰੀ ਪੇਖਿ ਸਚੁ ਕਰਿ ਜਾਨਿਆ ॥ 
ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧਿ ਅਹੰਕਾਰਿ ਫਿਰਹਿ ਦੇਵਾਨਿਆ ॥ 
ਸਿਰਿ ਲਗਾ ਜਮ ਡੰਡੁ ਤਾ ਪਛੁਤਾਨਿਆ ॥ 
ਬਿਨੁ ਪੂਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਫਿਰੈ ਸੈਤਾਨਿਆ ॥੯॥
(ਪੰਨਾ ੭੦੭)
੩ ਅਪ੍ਰੈਲ ੨੦੨੦
सलोक ॥
बसँति स्वरग लोकह जितते प्रिथवी नव खँडणह ॥
बिसरँत हरि गोपालह नानक ते प्राणी उदिआन भरमणह ॥१॥
कउतक कोड तमासिआ चिति न आवसु नाउ ॥
नानक कोड़ी नरक बराबरे उजड़ु सोई थाउ ॥२॥
पउड़ी ॥
महा भइआन उदिआन नगर करि मानिआ ॥
झूठ समग्री पेखि सचु करि जानिआ ॥
काम क्रोधि अहँकारि फिरहि देवानिआ ॥
सिरि लगा जम डँडु ता पछुतानिआ ॥
बिनु पूरे गुरदेव फिरै सैतानिआ ॥९॥           
(पँना ७०७)
३ अप्रैल २०२०
sLok .
bsɳŧi sʌrg Lokh jiŧŧy pɹiȶvï nv ķɳdņh .
bisrɳŧ hri gopaLh nank ŧy pɹaņï ŪɗiÄn ßrmņh .1.
kŪŧk kod ŧmasiÄ ciŧi n Ävsu naŪ .
nank koŗï nrk brabry Ūjŗu soË ȶaŪ .2.
pŮŗï .
                 
mha ßĖÄn ŪɗiÄn ngr kri maniÄ .
ʝüţ smgɹï pyķi scu kri janiÄ .
kam kɹođi Ȧhɳkari firhi ɗyvaniÄ .
siri Lga jm dɳdu ŧa pċuŧaniÄ .
binu püry gurɗyv firÿ sÿŧaniÄ .9.
(pɳna 707)
3 ȦpɹÿL 2020
Shalok:
          
They may live in heavenly realms, 
and conquer the nine regions of the world, 
but if they forget the Lord of the world, 
O Nanak, they are just wanderers in the wilderness. ||1|| 
In the midst of millions of games and entertainments, 
the Lord's Name does not come to their minds. 
O Nanak, their home is like a wilderness, 
in the depths of hell. ||2||                 
PAUREE:
                 
He sees the terrible, awful wilderness as a city. 
Gazing upon the false objects, 
he believes them to be real. 
Engrossed in sexual desire, anger and egotism, 
he wanders around insane. 
When the Messenger of Death hits 
him on the head with his club, 
then he regrets and repents. 
Without the Perfect, Divine Guru, 
he roams around like Satan. ||9|| 
(Page 707)
3 April 2020

ਨੋਟ : ਇਹ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਇਕ ਅਜ਼ਾਦ ਸਾਈਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇ੍ਹਧਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੋੲੀ ਰਿਸ਼੍ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ॥
© ੨੦੦੦-2013 ਓਪਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ । ਕੁਝ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ॥
ਇਸ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਸਮਗ੍ਗਰੀ ਆਮ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਗੁਣ ਆਰੋਪਣ-ਗੈਰ ਵਪਾਰਕ-ਗੈਰ ਵਿਉਤਪਨ੍ਨ ੩.੦ ਬੇ ਤਬਦੀਲ ਆਗਿਆ ਪਤ੍ਤਰ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ॥ .