ਧਨਾਸਰੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੀ
ਪਹਿਲ ਪੁਰੀਏ ਪੁੰਡਰਕ ਵਨਾ ॥ ਤਾ ਚੇ ਹੰਸਾ ਸਗਲੇ ਜਨਾਂ ॥ 
ਕ੍ਰਿਸ੍ਨਾ ਤੇ ਜਾਨਊ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਚੰਤੀ ਨਾਚਨਾ ॥੧॥
ਪਹਿਲ ਪੁਰਸਾਬਿਰਾ ॥ ਅਥੋਨ ਪੁਰਸਾਦਮਰਾ ॥ ਅਸਗਾ ਅਸ ਉਸਗਾ ॥ 
ਹਰਿ ਕਾ ਬਾਗਰਾ ਨਾਚੈ ਪਿੰਧੀ ਮਹਿ ਸਾਗਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਨਾਚੰਤੀ ਗੋਪੀ ਜੰਨਾ ॥ ਨਈਆ ਤੇ ਬੈਰੇ ਕੰਨਾ ॥ ਤਰਕੁ ਨ ਚਾ ॥ ਭ੍ਰਮੀਆ ਚਾ ॥ 
ਕੇਸਵਾ ਬਚਉਨੀ ਅਈਏ ਮਈਏ ਏਕ ਆਨ ਜੀਉ ॥੨॥
ਪਿੰਧੀ ਉਭਕਲੇ ਸੰਸਾਰਾ ॥ ਭ੍ਰਮਿ ਭ੍ਰਮਿ ਆਏ ਤੁਮ ਚੇ ਦੁਆਰਾ ॥ ਤੂ ਕੁਨੁ ਰੇ ॥
 ਮੈ ਜੀ ॥ ਨਾਮਾ ॥ ਹੋ ਜੀ ॥ ਆਲਾ ਤੇ ਨਿਵਾਰਣਾ ਜਮ ਕਾਰਣਾ ॥੩॥੪॥
      
(ਅੰਗ ੬੯੩)

[ਵਿਆਖਿਆ]
ਧਨਾਸਰੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੀ
 
 ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਸ਼ (ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ) ਪਰਗਟ ਹੋੲਿਅਾ {“ਅਾਪੀਨੈ ੑ ਅਾਪੁ ਸਾਜਿਓ, ਅਾਪੀਨੈ ੑ ਰਚਿਓ ਨਾੳੁ”} ||
ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਮਾੲਿਅਾ (ਬਣੀ) (“ਦੁਯੀ ਕੁਦਰਤਿ ਸਾਜੀਅੈ”) ||
ੲਿਸ ਮਾੲਿਅਾ ਦਾ ਅਤੇ ੳੁਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ (ਮੇਲ ਹੋੲਿਅਾ) (“ਕਰਿ ਅਾਸਣੁ ਡਿਠੋ ਚਾੳੁ”) || 
(ੲਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ੲਿਹ ਸੰਸਾਰ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ੲਿਕ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਬਾਗ਼ (ਬਣ ਗਿਅਾ ਹੈ, ਜੋ)
ੲਿੳੁਂ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ (ਖੂਹ ਦੀਅਾਂ) ਟਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਨੱਚਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਮਾੲਿਅਾ
 ਵਿਚ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਦੌੜ-ਭੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,ਮਾੲਿਅਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ੳੁੱਤੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹਨ) ||੧||ਰਹਾੳੁ|| 
 ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ (ਜੋ ਜਗਤ ਬਣਿਅਾ ਹੈ ੳੁਹ, ਮਾਨੋ) ਕੌਲ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਖੇਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜੀਅ ਜੰਤ ੳੁਸ 
 (ਕੌਲ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤ) ਦੇ ਹੰਸ ਹਨ || ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ੲਿਹ ਰਚਨਾ ਨਾਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ || ੲਿਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਾੲਿਅਾ 
 (ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ) ਤੋਂ ਸਮਝੋ ||੧|| ੲਿਸਤ੍ਰੀਅਾਂ ਮਰਦ ਸਭ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹਨ, (ਪਰ ੲਿਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵਿਚ) 
 ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋੲੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ || (ਹੇ ਭਾੲੀ! ੲਿਸ ਵਿਚ) ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰ, (ੲਿਸ ਸੰਬੰਧੀ) ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਹ ||
ਹਰੇਕ ੲਿਸਤ੍ਰੀ-ਮਰਦ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਚਨ ਹੀ ੲਿੱਕ-ਰਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ 
(ਭਾਵ, ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਾਪ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ) ||੨|| (ਹੇ ਭਾੲੀ! ਜੀਵ-) ਟਿੰਡਾਂ ਸੰਸਾਰ-ਸਮੰਦਰ ਵਿਚ
 ਡੁਬਕੀਅਾਂ ਲੈ ਰਹੀਅਾਂ ਹਨ || ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਭਟਕ ਭਟਕ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਅਾ ਡਿੱਗਾ ਹਾਂ || ਹੇ (ਪ੍ਰਭੂ) ਜੀ! (ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇਂ-) ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈਂ?
(ਤਾਂ) ਹੇ ਜੀ! ਮੈਂ ਨਾਮਾ ਹਾਂ || ਮੈਨੂੰ ਜਗਤ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਤੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਜਮਾਂ (ਦੇ ਡਰ) ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਬਚਾ ਲੈ ||੩||੪||
ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ :—ਮਾੲਿਅਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ੲਿਸ ਦਾ ੲਿਲਾਜ || ੲਿਹ ਸਾਰੀ ਮਾੲਿਕ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋੲੀ ਹੈ, 
ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਵਿਚ ਵਿਅਾਪਕ ਹੈ || ਪਰ ਜੀਵ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਮਾੲਿਅਾ ਦੇ ਹੱਥ ੳੁੱਤੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹਨ || 
ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਅਾਂ ਹੀ ੲਿਸ ਤੋਂ ਬਚੀਦਾ ਹੈ ||
(ਅੰਗ ੬੯੩)
੨੧ ਮੲੀ ੨੦੧੮
धनासरी बाणी भगत नामदेव जी की
पहिल पुरीए पुँडरक वना ॥ ता चे हँसा सगले जनां ॥ 
क्रिस्ना ते जानऊ हरि हरि नाचँती नाचना ॥१॥
पहिल पुरसाबिरा ॥ अथोन पुरसादमरा ॥ असगा अस उसगा ॥ 
हरि का बागरा नाचै पिँधी महि सागरा ॥१॥ रहाउ ॥
नाचँती गोपी जँना ॥ नईआ ते बैरे कँना ॥ तरकु न चा ॥ 
भ्रमीआ चा ॥ केसवा बचउनी अईए मईए एक आन जीउ ॥२॥
पिँधी उभकले सँसारा ॥ भ्रमि भ्रमि आए तुम चे दुआरा ॥ तू कुनु रे ॥ 
मै जी ॥ नामा ॥ हो जी ॥ आला ते निवारणा जम कारणा ॥३॥४॥
(अँग ६९३)

[विआखिआ]
धनासरी बाणी भगत नामदेव जी की
पहिलां पुरश (अकाल पुरख) परगट होेइअा {“अापीनैहह् अापु साजिओ, अापीनैहह् रचिओ नाउ”} || 
फिर अकाल पुरख तों माइअा (बणी) (“दुयी कुदरति साजीअै”) ||
इस माइअा दा अते उस अकाल पुरख दा (मेल होइअा) (“करि अासणु डिठो चाउ”) || 
(इस तर्हां इह सँसार) परमातमा दा इक सोहणा जिहा बाग़ (बण गिअा है, जो)
इउ नच्च रिहा है जिवें (खूह दीअां) टिँडां विच पाणी नच्चदा है (भाव, सँसार दे 
जीव माइअा विच मोहित हो के दौड़-भज्ज कर रहे हन, माइअा दे हथ्थां उत्ते नच्च रहे हन) ||१||रहाउ|| 
पहिलां पहिल (जो जगत बणिअा है उह, मानो) कौल फुल्लां दा खेत है, सारे जीअ जँत उस 
(कौल फुल्लां दे खेत) दे हँस हन || परमातमा दी इह रचना नाच कर रही है || 
इह प्रभू दी माइअा (दी प्रेरना) तों समझो ||१|| इसत्रीअां मरद सभ नच्च रहे हन, (पर इहनां सभनां विच) 
परमातमा तों बिना कोई होर नहीं है || (हे भाई! इस विच) शक्क ना कर, (इस सँबँधी) भरम दूर कर देह ||
हरेक इसत्री-मरद विच परमातमा दे बचन ही इक्क-रस हो रहे हन (भाव, 
हरेक जीव विच परमातमा अाप ही बोल रिहा है) ||२|| (हे भाई! जीव-) टिँडां सँसार-समँदर 
विच डुबकीअां लै रहीअां हन || हे प्रभू! भटक भटक के मैं तेरे दर ते अा डिग्गा हां || हे (प्रभू) जी! 
(जे तूँ मैनूँ पुछ्छें-) तूँ कौण हैं? (तां) हे जी! मैं नामा हां || मैनूँ जगत दे जँजाल तों, 
जो कि जमां (दे डर) दा कारन है, बचा लै ||३||४|| शबद दा भाव :—माइअा दा प्रभाव अते इस दा इलाज || 
इह सारी माइक रचना प्रभू तों ही होई है, प्रभू सभ विच विअापक है ||
पर जीव प्रभू नूँ विसार के माइअा दे हथ्थ उत्ते नच्च रहे हन || प्रभू दी शरन पिअां ही इस तों बचीदा है ||    
 
(अँग ६९३)
२१ मई २०१८
đnasrï baņï ßgŧ namɗyv jï kï
phiL purïÆ puɳdrk vna . ŧa cy hɳsa sgLy jnaɲ . 
kɹisиa ŧy janŬ hri hri nacɳŧï nacna .1.
phiL pursabira . Ȧȶon pursaɗmra . Ȧsga Ȧs Ūsga . 
hri ka bagra nacÿ piɳđï mhi sagra .1. rhaŪ .
nacɳŧï gopï jɳna . nËÄ ŧy bÿry kɳna . ŧrku n ca .
 ßɹmïÄ ca . kysva bcŪnï ȦËÆ mËÆ Æk Än jïŪ .2.
piɳđï ŪßkLy sɳsara . ßɹmi ßɹmi ÄÆ ŧum cy ɗuÄra . 
ŧü kunu ry . mÿ jï . nama . ho jï . 
ÄLa ŧy nivarņa jm karņa .3.4.            
     
(Ȧɳg 693)

[viÄķiÄ]
đnasrï baņï ßgŧ namɗyv jï kï
       
phiLaɲ purƨ (ȦkaL purķ) prgt hoyĖȦa {“Ȧapïnÿhh½ Ȧapu sajiŎ, 
Ȧapïnÿhh½ rciŎ naŪ”} || 
fir ȦkaL purķ ŧoɲ maĖȦa (bņï) (“ɗuȳï kuɗrŧi sajïȦÿ”) ||
Ės maĖȦa ɗa Ȧŧy Ūs ȦkaL purķ ɗa (myL hoĖȦa) (“kri Ȧasņu diţo caŪ”) || 
(Ės ŧrɥaɲ Ėh sɳsar) prmaŧma ɗa Ėk sohņa jiha bagᴥ (bņ giȦa hÿ, jo)
ĖŪ ncɔ riha hÿ jivyɲ (ķüh ɗïȦaɲ) tiɳdaɲ vic paņï ncɔɗa hÿ (ßav, sɳsar ɗy 
jïv maĖȦa vic mohiŧ ho ky ɗöŗ-ßj½j kr rhy hn, maĖȦa ɗy 
hȶ½ȶaɲ Ūŧǂy ncɔ rhy hn) ||1||rhaŪ|| 
phiLaɲ phiL (jo jgŧ bņiȦa hÿ Ūh, mano) köL fuL½Laɲ ɗa ķyŧ hÿ, 
sary jïȦ jɳŧ Ūs (köL fuL½Laɲ ɗy ķyŧ) ɗy hɳs hn || 
prmaŧma ɗï Ėh rcna nac kr rhï hÿ || 
Ėh pɹßü ɗï maĖȦa (ɗï pɹyrna) ŧoɲ smʝo ||1|| 
ĖsŧɹïȦaɲ mrɗ sß ncɔ rhy hn, (pr Ėhnaɲ sßnaɲ vic) 
prmaŧma ŧoɲ bina koË hor nhïɲ hÿ || (hy ßaË! Ės vic) ƨk½k na kr, 
(Ės sɳbɳđï) ßrm ɗür kr ɗyh || hryk Ėsŧɹï-mrɗ vic prmaŧma ɗy bcn hï 
Ėk½k-rs ho rhy hn (ßav, hryk jïv vic prmaŧma Ȧap hï boL riha hÿ) ||2|| 
(hy ßaË! jïv-) tiɳdaɲ sɳsar-smɳɗr vic dubkïȦaɲ Lÿ rhïȦaɲ hn || 
hy pɹßü! ßtk ßtk ky mÿɲ ŧyry ɗr ŧy Ȧa digɓa haɲ || hy (pɹßü) jï! 
(jy ŧüɳ mÿnüɳ puċ½ċyɲ-) ŧüɳ köņ hÿɲ? (ŧaɲ) hy jï! mÿɲ nama haɲ || 
mÿnüɳ jgŧ ɗy jɳjaL ŧoɲ, jo ki jmaɲ (ɗy dr) ɗa karn hÿ, bca Lÿ ||3||4|| 
ƨbɗ ɗa ßav :—maĖȦa ɗa pɹßav Ȧŧy Ės ɗa ĖLaj || Ėh sarï maĖk rcna pɹßü 
ŧoɲ hï hoË hÿ, pɹßü sß vic viȦapk hÿ ||pr jïv pɹßü nüɳ visar ky maĖȦa 
ɗy hȶ½ȶ Ūŧǂy ncɔ rhy hn || pɹßü ɗï ƨrn piȦaɲ hï Ės ŧoɲ bcïɗa hÿ || 
     
(Ȧɳg 693)
21 mË 2018
DHANASREE Bhagat Namdev Ji
First of all, the lotuses bloomed in the woods;
from them, all the swan-souls came into being.
Know that, through Krishna, the Lord, Har, Har,
the dance of creation dances. || 1 ||
First of all, there was only the Primal Being.
From that Primal Being, Maya was produced.
All that is, is His. In this Garden of the Lord, we all dance,
like water in the pots of the Persian wheel. || 1 || Pause ||
Women and men both dance. There is no other than the Lord.
Don't dispute this, and don't doubt this. The Lord says,
"This creation and I are one and the same." || 2 ||
Like the pots on the Persian wheel, sometimes the world is high,
and sometimes it is low. Wandering and roaming around,
I have come at last to Your Door. "Who are you?"
"I am Naam Dayv, Sir." O Lord, please save me from Maya,
the cause of death. || 3 || 4 ||            
     
(Part 693)
21 May 2018

ਨੋਟ : ਇਹ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਇਕ ਅਜ਼ਾਦ ਸਾਈਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇ੍ਹਧਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੋੲੀ ਰਿਸ਼੍ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ॥
© ੨੦੦੦-2013 ਓਪਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ । ਕੁਝ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ॥
ਇਸ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਸਮਗ੍ਗਰੀ ਆਮ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਗੁਣ ਆਰੋਪਣ-ਗੈਰ ਵਪਾਰਕ-ਗੈਰ ਵਿਉਤਪਨ੍ਨ ੩.੦ ਬੇ ਤਬਦੀਲ ਆਗਿਆ ਪਤ੍ਤਰ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ॥ .