ਵਡਹੰਸ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੪
ਲਲਾਂ ਬਹਲੀਮਾ ਕੀ ਧੁਨਿ ਗਾਵਣੀ
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥
ਸਬਦਿ ਰਤੇ ਵਡ ਹੰਸ ਹੈ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਉਰਿ ਧਾਰਿ ॥ 
ਸਚੁ ਸੰਗ੍ਰਹਹਿ ਸਦ ਸਚਿ ਰਹਹਿ ਸਚੈ ਨਾਮਿ ਪਿਆਰਿ ॥ 
ਸਦਾ ਨਿਰਮਲ ਮੈਲੁ ਨ ਲਗਈ ਨਦਰਿ ਕੀਤੀ ਕਰਤਾਰਿ ॥ 
ਨਾਨਕ ਹਉ ਤਿਨ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰਣੈ ਜੋ ਅਨਦਿਨੁ ਜਪਹਿ ਮੁਰਾਰਿ ॥੧॥ 
ਮਃ ੩ ॥
ਮੈ ਜਾਨਿਆ ਵਡ ਹੰਸੁ ਹੈ ਤਾ ਮੈ ਕੀਆ ਸੰਗੁ ॥ 
ਜੇ ਜਾਣਾ ਬਗੁ ਬਪੁੜਾ ਤ ਜਨਮਿ ਨ ਦੇਦੀ ਅੰਗੁ ॥੨॥ 
ਮਃ ੩ ॥
ਹੰਸਾ ਵੇਖਿ ਤਰੰਦਿਆ ਬਗਾਂ ਭਿ ਆਯਾ ਚਾਉ ॥ 
ਡੁਬਿ ਮੁਏ ਬਗ ਬਪੁੜੇ ਸਿਰੁ ਤਲਿ ਉਪਰਿ ਪਾਉ ॥੩॥ 
ਪਉੜੀ ॥
ਤੂ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਿ ਆਪਿ ਹੈ ਆਪਿ ਕਾਰਣੁ ਕੀਆ ॥ 
ਤੂ ਆਪੇ ਆਪਿ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ਹੈ ਕੋ ਅਵਰੁ ਨ ਬੀਆ ॥ 
ਤੂ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥੁ ਹੈ ਤੂ ਕਰਹਿ ਸੁ ਥੀਆ ॥ 
ਤੂ ਅਣਮੰਗਿਆ ਦਾਨੁ ਦੇਵਣਾ ਸਭਨਾਹਾ ਜੀਆ ॥ 
ਸਭਿ ਆਖਹੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਜਿਨਿ ਦਾਨੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਮੁਖਿ ਦੀਆ ॥੧॥ 
(ਪੰਨਾ ੫੮੫)
੧੪ ਸਤੰਬਰ ੨੦੧੯
वडहँस की वार महला ४
ललां बहलीमा की धुनि गावणी
ੴ सतिगुर प्रसादि ॥
सलोक म: ३ ॥
सबदि रते वड हँस है सचु नामु उरि धारि ॥ 
सचु सँग्रहहि सद सचि रहहि सचै नामि पिआरि ॥
सदा निरमल मैलु न लगई नदरि कीती करतारि ॥ 
नानक हउ तिन कै बलिहारणै जो अनदिनु जपहि मुरारि ॥१॥
म:३ ॥
मै जानिआ वड हँसु है ता मै कीआ सँगु ॥ 
जे जाणा बगु बपुड़ा त जनमि न देदी अँगु ॥२॥
म:३ ॥
हँसा वेखि तरँदिआ बगां भि आया चाउ ॥ 
डुबि मुए बग बपुड़े सिरु तलि उपरि पाउ ॥३॥
पउड़ी ॥
तू आपे ही आपि आपि है आपि कारणु कीआ ॥ 
तू आपे आपि निरँकारु है को अवरु न बीआ ॥
तू करण कारण समरथु है तू करहि सु थीआ ॥ 
तू अणमँगिआ दानु देवणा सभनाहा जीआ ॥
सभि आखहु सतिगुरु वाहु वाहु जिनि दानु हरि नामु मुखि दीआ ॥१॥ 
(पँना ५८५)
१४ सतंबर २०१९
vdhɳs kï var mhLa 4
LLaɲ bhLïma kï đuni gavņï
ੴ sŧigur pɹsaɗi .
sLok m: 3 .
sbɗi rŧy vd hɳs hÿ scu namu Ūri đari . 
scu sɳgɹhhi sɗ sci rhhi scÿ nami piÄri .
sɗa nirmL mÿLu n LgË nɗri kïŧï krŧari . 
nank hŪ ŧin kÿ bLiharņÿ jo Ȧnɗinu jphi murari .1.
m: 3 .
mÿ janiÄ vd hɳsu hÿ ŧa mÿ kïÄ sɳgu . 
jy jaņa bgu bpuŗa ŧ jnmi n ɗyɗï Ȧɳgu .2.
m: 3 .
hɳsa vyķi ŧrɳɗiÄ bgaɲ ßi Äȳa caŪ . 
dubi muÆ bg bpuŗy siru ŧLi Ūpri paŪ .3.
pŪŗï .
ŧü Äpy hï Äpi Äpi hÿ Äpi karņu kïÄ . 
ŧü Äpy Äpi nirɳkaru hÿ ko Ȧvru n bïÄ .
ŧü krņ karņ smrȶu hÿ ŧü krhi su ȶïÄ . 
ŧü ȦņmɳgiÄ ɗanu ɗyvņa sßnaha jïÄ .
sßi Äķhu sŧiguru vahu vahu jini ɗanu hri namu muķi ɗïÄ .1.
(pɳna 585)
14 sŧɳbr 2019
VAAR OF WADAHANS, FOURTH MEHL: TO BE SUNG IN THE TUNE OF LALAA-BEHLEEMAA: ONE UNIVERSAL CREATOR GOD. BY THE GRACE OF THE TRUE GURU: SHALOK, THIRD MEHL:
The great swans are imbued with the Word of the Shabad;
they enshrine the True Name within their hearts.
They gather Truth, remain always in Truth, and love the True Name.
They are always pure and immaculate - filth does not touch them;
they are blessed with the Grace of the Creator Lord.
O Nanak, I am a sacrifice to those who, night and day,
meditate on the Lord. ||1||
THIRD MEHL:
I thought that he was a great swan, so I associated with
 him.
If I had known that he was only a wretched heron from birth,
I would not have touched him. ||2||
THIRD MEHL:
Seeing the swans swimming, the herons became envious.
But the poor herons drowned and died,
 and floated with their heads down, and their feet above. ||3||
PAUREE:
You Yourself are Yourself, all by Yourself;
You Yourself created the creation.
You Yourself are Yourself the Formless Lord; there is no other than You.
You are the all-powerful Cause of causes; what You do, comes to be.
You give gifts to all beings, without their asking.
Everyone proclaims, "Waaho! Waaho! Blessed, blessed is the True Guru,
who has given the supreme gift of the Name of the Lord. ||1||
          
(Page 585)
14 September 2019

ਨੋਟ : ਇਹ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਇਕ ਅਜ਼ਾਦ ਸਾਈਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇ੍ਹਧਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੋੲੀ ਰਿਸ਼੍ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ॥
© ੨੦੦੦-2013 ਓਪਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ । ਕੁਝ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ॥
ਇਸ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਸਮਗ੍ਗਰੀ ਆਮ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਗੁਣ ਆਰੋਪਣ-ਗੈਰ ਵਪਾਰਕ-ਗੈਰ ਵਿਉਤਪਨ੍ਨ ੩.੦ ਬੇ ਤਬਦੀਲ ਆਗਿਆ ਪਤ੍ਤਰ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ॥ .