ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧ ਚਉਪਦੇ
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ਮੇਰੈ ਹੀਅਰੈ ਰਤਨੁ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਬਸਿਆ ਗੁਰਿ ਹਾਥੁ ਧਰਿਓ ਮੇਰੈ ਮਾਥਾ ॥
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਬਿਖ ਦੁਖ ਉਤਰੇ ਗੁਰਿ ਨਾਮੁ ਦੀਓ ਰਿਨੁ ਲਾਥਾ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸਭਿ ਅਰਥਾ ॥
ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਜੀਵਨੁ ਬਿਰਥਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਮੂੜ ਭਏ ਹੈ ਮਨਮੁਖ ਤੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਨਿਤ ਫਾਥਾ ॥
ਤਿਨ ਸਾਧੂ ਚਰਣ ਨ ਸੇਵੇ ਕਬਹੂ ਤਿਨ ਸਭੁ ਜਨਮੁ ਅਕਾਥਾ ॥੨॥
ਜਿਨ ਸਾਧੂ ਚਰਣ ਸਾਧ ਪਗ ਸੇਵੇ ਤਿਨ ਸਫਲਿਓ ਜਨਮੁ ਸਨਾਥਾ ॥
ਮੋ ਕਉ ਕੀਜੈ ਦਾਸੁ ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੋ ਹਰਿ ਦਇਆ ਧਾਰਿ ਜਗੰਨਾਥਾ ॥੩॥
ਹਮ ਅੰਧੁਲੇ ਗਿਆਨਹੀਨ ਅਗਿਆਨੀ ਕਿਉ ਚਾਲਹ ਮਾਰਗਿ ਪੰਥਾ ॥
ਹਮ ਅੰਧੁਲੇ ਕਉ ਗੁਰ ਅੰਚਲੁ ਦੀਜੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਚਲਹ ਮਿਲੰਥਾ ॥੪॥੧॥
      
(ਪੰਨਾ ੬੯੬)

[ਵਿਆਖਿਆ]
ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧ ਚਉਪਦੇ
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
                                 
ਹੇ ਭਾਈ॥ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ'ਤੇ ਹੱਥ ਰਖਿਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਰਤਨ ਵਰਗਾ ਕੀਮਤੀ ਨਾਮ ਆ ਵੱਸਿਆ ॥ਹੇ ਭਾਈ। ਜਿਸ ਭੀ ਮੱਨੁਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਦੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। 
ਉਸ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਕਰਜਾ ਉੱਤਰ ਗਿਆ॥੧॥ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਨ। ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ॥ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਨ। 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਿਆ ਰਹਿ॥ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ'ਚ 
ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੱਨੁਖਾ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਅਰਥ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ॥ਰਹਾਉ॥
ਹੇ ਭਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਓਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ 
ਮੂਰਖ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਓਹ ਸਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ'ਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਓਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 
ਕਦੇ ਭੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਓਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ॥੨॥
ਹੇ ਭਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਓਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਓਹ ਖਸਮ ਵਾਲੇ ਬਣ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਓਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ॥ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਹੇ ਜਗਤ ਨਾਥ। 
ਮੇਰੇ'ਤੇ ਮੇਹਰ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣਾਂ ਲੈ॥੩॥ ਹੇ ਗੁਰੂ। ਅਸੀਂ ਜੀਅ 
ਮਾਇਆ'ਚ ਅਨ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਾਂ। 
ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹ'ਤੇ 
ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੇ॥ ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ। (ਆਖ) ਹੇ ਗੁਰੂ। ਸਾਨੂੰ ਅਨ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 
ਪੱਲਾ ਫੜਾ। ਤਾਕਿ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸ੍ਤੇ'ਤੇ ਤੁਰ ਸਕਿਏ॥੪॥੧॥
(ਪੰਨਾ ੬੯੬)
੨੦ ਜਨਵਰੀ ੨੦੨੦
जैतसरी महला ४ घरु १ चउपदे
ੴ सतिगुर प्रसादि ॥
मेरै हीअरै रतनु नामु हरि बसिआ गुरि हाथु धरिओ मेरै माथा ॥
जनम जनम के किलबिख दुख उतरे गुरि नामु दीओ रिनु लाथा ॥१॥
मेरे मन भजु राम नामु सभि अर्था ॥
गुरि पूरै हरि नामु द्रिड़ाइआ बिनु नावै जीवनु बिरथा ॥ रहाउ ॥
बिनु गुर मूड़ भए है मनमुख ते मोह माइआ नित फाथा ॥
तिन साधू चरण न सेवे कबहू तिन सभु जनमु अकाथा ॥२॥
जिन साधू चरण साध पग सेवे तिन सफलिओ जनमु सनाथा ॥
मो कउ कीजै दासु दास दासन को हरि दइआ धारि जगंनाथा ॥३॥
हम अंधुले गिआनहीन अगिआनी किउ चालह मारगि पंथा ॥
हम अंधुले कउ गुर अंचलु दीजै जन नानक चलह मिलंथा ॥४॥१॥
(पँना ६९६)

[विआखिआ]
जैतसरी महला ४ घरु १ चउपदे
ੴ सतिगुर प्रसादि ॥
हे भाई॥ जदों गुरू ने मेरे सिर'ते हथ्थ रखिआ। तां मेरे हिरदे'च 
परमातमा दा रतन वरगा कीमती नाम आ वस्सिआ ॥ हे भाई। 
जिस भी मन्नुख नूँ गुरू ने परमातमा दा नाम दित्ता।उस दे अनेकां 
जनमां दे पाप दुख दूर हो गए। उस दे सिरों पापां दा करजा उत्तर गिआ॥१॥
हे मेरे मान। सदा परमातमा दा नाम सिमर। परमातमा सारे पदारथ देण 
वाला है॥ हे मेरे मान। गुरू दी सरन पिआ रहि॥ पूरे पूरे गुरू ने ही परमातमा 
दा नाम हिरदे'च पक्का कीता है ते नाम तों बिना मन्नुखा जिँदगी विअरथ 
चली जांदी है॥रहाउ॥ हे भाई। जिहड़े मनुख आपणे मन दे पिछ्छे तुरदे ने 
ओह गुरू दी सरन तों बिना मूरख होए रहिँदे ने। ओह सदा माइआ दे मोह'
च फसे रहिँदे हन। ओन्हां ने कदे भी गुरू दा आसरा नहीं लिआ। ओन्हां 
दा सार जीवन विअरथ चला जांदा है॥२॥ हे भाई। जिहड़े मनुख गुरू दे 
चरनां दी ओट लैंदे हन। ओह खसम वाले बण जांदे हन। ओन्हां दी जिँदगी
कामयाब हो जांदी है॥ हे प्रभू। हे जगत नाथ। मेरे'ते मेहर कर। 
मैनूँ आपणे दासां दा दास बणां लै॥३॥ हे गुरू। असीं जीअ माइआ'च 
अन्हे हो रहे हां। असीं आतमक जीवन दी सूझ तों सख्खणे हां। 
सानूँ सही जीवन जुगत दी सोझी नहीं है। असीं तेरे दस्से होए जीवन दे 
राह'ते नहीं तुर सकदे॥ हे दास नानक। (आख) हे गुरू।
सानूँ अन्हिआं नूँ आपणा पल्ला फड़ा।
ताकि तेरे पल्ले लग्ग के असीं तेरे दस्से होए रस्ते'ते तुर सकिए॥४॥१॥
 
(पँना ६९६)
२० जनवरी २०२०
jÿŧsrï mhLa 4 ġru 1 cŮpɗy
ੴ sŧigur pɹsaɗi .
myrÿ hïȦrÿ rŧnu namu hri bsiÄ guri haȶu đriȮ myrÿ maȶa .
jnm jnm ky kiLbiķ ɗuķ Ůŧry guri namu ɗïȮ rinu Laȶa .1.
myry mn ßju ram namu sßi Ȧrȶa .
guri pürÿ hri namu ɗɹiŗaĖÄ binu navÿ jïvnu birȶa . rhaŮ .
binu gur müŗ ßÆ hÿ mnmuķ ŧy moh maĖÄ niŧ faȶa .
ŧin sađü crņ n syvy kbhü ŧin sßu jnmu Ȧkaȶa .2.
jin sađü crņ sađ pg syvy ŧin sfLiȮ jnmu snaȶa .
mo kŮ kïjÿ ɗasu ɗas ɗasn ko hri ɗĖÄ đari jgɳnaȶa .3.
hm ȦɳđuLy giÄnhïn ȦgiÄnï kiŮ caLh margi pɳȶa .
hm ȦɳđuLy kŮ gur ȦɳcLu ɗïjÿ jn nank cLh miLɳȶa .4.1.
     
(pɳna 696)

[viÄķiÄ]
jÿŧsrï mhLa 4 ġru 1 cŮpɗy
ੴ sŧigur pɹsaɗi .
       
hy ßaË. jɗoɲ gurü ny myry sir'ŧy hƻȶ rķiÄ, 
ŧaɲ myry hirɗy'c prmaŧma ɗa rŧn vrga kïmŧï nam Ä vƻsiÄ .
hy ßaË, jis ßï mƻnuķ nüɳ gurü ny prmaŧma ɗa nam ɗiƻŧa,
Ůs ɗy Ȧnykaɲ jnmaɲ ɗy pap ɗuķ ɗür ho gÆ, 
Ůs ɗy siroɲ papaɲ ɗa krja Ůƻŧr giÄ.1.
hy myry man, sɗa prmaŧma ɗa nam simr, 
prmaŧma sary pɗarȶ ɗyņ vaLa hÿ. hy myry man, 
gurü ɗï srn piÄ rhi.püry püry gurü ny hï prmaŧma ɗa 
nam hirɗy'c pƻka kïŧa hÿ ŧy nam ŧoɲ bina mƻnuķa 
jiɳɗgï viȦrȶ cLï jaɲɗï hÿ.rhaŮ. hy ßaË, jihŗy mnuķ Äpņy 
mn ɗy piƻċy ŧurɗy ny Ȯh gurü ɗï srn ŧoɲ bina mürķ hoÆ 
rhiɳɗy ny, Ȯh sɗa maĖÄ ɗy moh'c fsy rhiɳɗy hn, Ȯnɥaɲ 
ny kɗy ßï gurü ɗa Äsra nhïɲ LiÄ, Ȯnɥaɲ ɗa sar jïvn 
viȦrȶ cLa jaɲɗa hÿ.2. hy ßaË, jihŗy mnuķ gurü ɗy crnaɲ 
ɗï Ȯt Lÿɲɗy hn, Ȯh ķsm vaLy bņ jaɲɗy hn, Ȯnɥaɲ ɗï jiɳɗgï 
kamȳab ho jaɲɗï hÿ. hy pɹßü, hy jgŧ naȶ, myry'ŧy myhr kr, 
mÿnüɳ Äpņy ɗasaɲ ɗa ɗas bņaɲ Lÿ.3. hy gurü, Ȧsïɲ jïȦ 
maĖÄ'c Ȧnɥy ho rhy haɲ, Ȧsïɲ Äŧmk jïvn ɗï süʝ ŧoɲ 
sƻķņy haɲ, sanüɳ shï jïvn jugŧ ɗï soʝï nhïɲ hÿ,
 Ȧsïɲ ŧyry ɗƻsy hoÆ jïvn ɗy rah'ŧy nhïɲ ŧur skɗy. 
hy ɗas nank, (Äķ) hy gurü, sanüɳ ȦnɥiÄɲ nüɳ Äpņa pƻLa fŗa,
ŧaki ŧyry pƻLy Lƻg ky Ȧsïɲ ŧyry ɗƻsy hoÆ rsǂy'ŧy ŧur skiÆ.4.1.
     
(pɳna 696)
20 jnvrï 2020
Jaitsree, Fourth Mehl, First House, Chau-Padas:
ONE UNIVERSAL CREATOR GOD.
BY THE GRACE OF THE TRUE GURU:
The Jewel of the Lord's Name abides within my heart;
the Guru has placed His hand on my forehead.
The sins and pains of countless incarnations 
have been cast out. The Guru has blessed me with 
the Naam, the Name of the Lord, and my debt has 
been paid off.|| 1|| O my mind, vibrate the Lord's 
Name, and all your affairs shall be resolved.
The Perfect Guru has implanted the Lord's Name 
within me; without the Name, life is useless. 
|| Pause || Without the Guru, the self-willed manmukhs 
are foolish and ignorant; they are forever entangled 
in emotional attachment to Maya. They never serve the 
feet of the Holy; their lives are totally useless.|| 2 ||
Those who serve at the feet of the Holy, the feet of the Holy,
their lives are made fruitful, and they belong to the Lord.
Make me the slave of the slave of the slaves of the Lord;
bless me with Your Mercy, O Lord of the Universe. || 3 ||
I am blind, ignorant and totally without wisdom;
how can I walk on the Path? I am blind - O Guru, 
please let me grasp the hem of Your robe,
so that servant Nanak may walk in harmony with You. || 4 || 1||
     
(Page 696)
20 January 2020

ਨੋਟ : ਇਹ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਇਕ ਅਜ਼ਾਦ ਸਾਈਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇ੍ਹਧਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੋੲੀ ਰਿਸ਼੍ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ॥
© ੨੦੦੦-2013 ਓਪਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ । ਕੁਝ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ॥
ਇਸ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਸਮਗ੍ਗਰੀ ਆਮ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਗੁਣ ਆਰੋਪਣ-ਗੈਰ ਵਪਾਰਕ-ਗੈਰ ਵਿਉਤਪਨ੍ਨ ੩.੦ ਬੇ ਤਬਦੀਲ ਆਗਿਆ ਪਤ੍ਤਰ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ॥