ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥
ਹਮ ਅੰਧੁਲੇ ਅੰਧ ਬਿਖੈ ਬਿਖੁ ਰਾਤੇ ਕਿਉ ਚਾਲਹ ਗੁਰ ਚਾਲੀ ॥
ਸਤਗੁਰੁ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖਦਾਤਾ ਹਮ ਲਾਵੈ ਆਪਨ ਪਾਲੀ ॥੧॥ 
ਗੁਰਸਿਖ ਮੀਤ ਚਲਹੁ ਗੁਰ ਚਾਲੀ ॥ 
ਜੋ ਗੁਰੁ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨਹੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਹਰਿ ਕੇ ਸੰਤ ਸੁਣਹੁ ਜਨ ਭਾਈ ਗੁਰੁ ਸੇਵਿਹੁ ਬੇਗਿ ਬੇਗਾਲੀ ॥ 
ਸਤਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਖਰਚੁ ਹਰਿ ਬਾਧਹੁ ਮਤ ਜਾਣਹੁ ਆਜੁ ਕਿ ਕਾਲੀ੍ ॥੨॥ 
ਹਰਿ ਕੇ ਸੰਤ ਜਪਹੁ ਹਰਿ ਜਪਣਾ ਹਰਿ ਸੰਤੁ ਚਲੈ ਹਰਿ ਨਾਲੀ ॥ 
ਜਿਨ ਹਰਿ ਜਪਿਆ ਸੇ ਹਰਿ ਹੋਏ ਹਰਿ ਮਿਲਿਆ ਕੇਲ ਕੇਲਾਲੀ ॥੩॥ 
ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪਨੁ ਜਪਿ ਲੋਚ ਲੋਚਾਨੀ ਹਰਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿ ਬਨਵਾਲੀ ॥ 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੰਗਤਿ ਸਾਧ ਹਰਿ ਮੇਲਹੁ ਹਮ ਸਾਧ ਜਨਾ ਪਗ ਰਾਲੀ ॥੪॥੪॥
      
(ਅੰਗ ੬੬੭)

[ਵਿਆਖਿਆ]
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥
                                 
ਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿੱਤਰੋ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ-ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੋ । 
(ਗੁਰੂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ)
 ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ (ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ) ਭਲਾ ਸਮਝੋ, 
(ਕਿਉਂਕਿ) ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਅਨੋਖੀ (ਤਬਦੀਲੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ) ।੧।ਰਹਾਉ। 
ਹੇ ਭਾਈ! ਅਸੀ ਜੀਵ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਰ ਵਿਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ।
 ਅਸੀ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਜੀਵਨ-ਰਾਹ ਉਤੇ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? 
ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ (ਆਪ ਹੀ) ਮੇਹਰ ਕਰੇ, ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੜ ਲਾ ਲਏ ।੧। 
ਹੇ ਹਰੀ ਦੇ ਸੰਤ ਜਨੋ! ਹੇ ਭਰਾਵੋ! ਸੁਣੋ, ਛੇਤੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਜਾਓ । 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ (ਜੀਵਨ-ਸਫ਼ਰ ਵਾਸਤੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖਰਚੀ (ਪੱਲੇ) ਬੰਨ੍ਹੋ । 
ਮਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਅੱਜ (ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ) ਭਲਕੇ (ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ । 
ਟਾਲ ਮਟੋਲੇ ਨਾਹ ਕਰਨੇ) ।੨। ਹੇ ਹਰੀ ਦੇ ਸੰਤ ਜਨੋ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਿਆ ਕਰੋ । 
(ਇਸ ਜਾਪ ਦੀ ਬਰਕਤਿ ਨਾਲ) ਹਰੀ ਦਾ ਸੰਤ ਹਰੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । 
ਹੇ ਭਾਈ! ਜੇਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 
ਚੋਜ-ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ।੩। 
ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ) ਹੇ ਬਨਵਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ! ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ । 
ਮੇਹਰ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਵਿਚ ਮਿਲਾਈ ਰੱਖ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮਿਲੀ ਰਹੇ ।੪।੪।
(ਅੰਗ ੬੬੭)
੨੪ ਜੂਨ ੨੦੧੮
धनासरी महला ४ ॥
 
हम अंधुले अंध बिखै बिखु राते किउ चालह गुर चाली ॥ 
सतगुरु दइआ करे सुखदाता हम लावै आपन पाली ॥१॥ 
गुरसिख मीत चलहु गुर चाली ॥ 
जो गुरु कहै सोई भल मानहु हरि हरि कथा निराली ॥१॥ रहाउ ॥ 
हरि के संत सुणहु जन भाई गुरु सेविहु बेगि बेगाली ॥ 
सतगुरु सेवि खरचु हरि बाधहु मत जाणहु आजु कि काल्ही ॥२॥ 
हरि के संत जपहु हरि जपणा हरि संतु चलै हरि नाली ॥ 
जिन हरि जपिआ से हरि होए हरि मिलिआ केल केलाली ॥३॥ 
हरि हरि जपनु जपि लोच लुचानी हरि किरपा करि बनवाली ॥ 
जन नानक संगति साध हरि मेलहु हम साध जना पग राली ॥४॥४॥
             
(अँग ६८७)

[विआखिआ]
धनासरी महला ४ ॥
हे गुरसिख्ख मित्तरो! गुरू दे दस्से होए जीवन-राह ते तुरो ।
(गुरू आखदा है कि परमातमा दी सिफ़ति-सालाह करिआ करो, इह)
 जो कुझ गुरू आखदा है, इस नूँ (आपणे वासते) भला समझो,
(किउंकि) प्रभू दी सिफ़ति-सालाह अनोखी (तबदीली जीवन विच पैदा कर देंदी है) ।१।रहाउ।
हे भाई! असी जीव माइआ दे मोह विच बहुत अँन्हे हो के माइक पदारथां दे ज़हर विच मगन रहिँदे हां ।
 असी किवें गुरू दे दस्से जीवन-राह उते तुर सकदे हां?
सुखां दा देण वाला गुरू (आप ही) मेहर करे, ते, सानूँ आपणे लड़ ला लए ।१।
हे हरी दे सँत जनो! हे भरावो! सुणो, छेती ही गुरू दी सरन पै जाओ ।
गुरू दी सरन पै के (जीवन-सफ़र वासते) परमातमा दे नाम दी खरची (पल्ले) बँन्हो ।
मतां इह समझिओ कि अज्ज (इह कँम कर लवांगे) भलके (इह कँम कर लवांगे ।
टाल मटोले नाह करने) ।२। हे हरी दे सँत जनो! परमातमा दे नाम दा जाप जपिआ करो ।
(इस जाप दी बरकति नाल) हरी दा सँत हरी दी रज़ा विच तुरन लग्ग पैंदा है ।
हे भाई! जेहड़े मनुख्ख परमातमा दा नाम जपदे हन, उह परमातमा दा रूप हो जांदे हन ।
चोज-तमाशे करन वाला चोजी प्रभू उहनां नूँ मिल पैंदा है ।३।
हे दास नानक! (आख) हे बनवारी प्रभू! मैनूँ तेरा नाम जपण दी तांघ लग्गी होई है ।
मेहर कर मैनूँ साध सँगति विच मिलाई रख्ख, मैनूँ तेरे सँत जनां दे चरनां दी धूड़ मिली रहे ।४।४।
 
(अँग ६६७)
२४ जून २०१८
đnasrï mhLa 4 .
 
hm ȦɳđuLy Ȧɳđ biķÿ biķu raŧy kiŮ caLh gur caLï .
sŧguru ɗĖÄ kry suķɗaŧa hm Lavÿ Äpn paLï .1.
gursiķ mïŧ cLhu gur caLï .
jo guru khÿ soË ßL manhu hri hri kȶa niraLï .1. rhaŮ .
hri ky sɳŧ suņhu jn ßaË guru syvihu bygi bygaLï .
sŧguru syvi ķrcu hri bađhu mŧ jaņhu Äju ki kaLï½ .2.
hri ky sɳŧ jphu hri jpņa hri sɳŧu cLÿ hri naLï .
jin hri jpiÄ sy hri hoÆ hri miLiÄ kyL kyLaLï .3.
hri hri jpnu jpi Loc Locanï hri kirpa kri bnvaLï .
jn nank sɳgŧi sađ hri myLhu hm sađ jna pg raLï .4.4.
     
(Ȧɳg 667)

[viÄķiÄ]
đnasrï mhLa 4 .
       
hy gursiƻķ miƻŧro! gurü ɗy ɗƻsy hoÆ jïvn-rah ŧy ŧuro ,
(gurü Äķɗa hÿ ki prmaŧma ɗï siਫ਼ŧi-saLah kriÄ kro, Ėh)
 jo kuʝ gurü Äķɗa hÿ, Ės nüɳ (Äpņy vasŧy) ßLa smʝo,
(kiŮɲki) pɹßü ɗï siਫ਼ŧi-saLah Ȧnoķï (ŧbɗïLï jïvn vic pÿɗa kr ɗyɲɗï hÿ) ,1,rhaŮ,
hy ßaË! Ȧsï jïv maĖÄ ɗy moh vic bhuŧ Ȧɳnɥy ho ky maĖk pɗarȶaɲ ɗy zhr vic mgn rhiɳɗy haɲ ,
 Ȧsï kivyɲ gurü ɗy ɗƻsy jïvn-rah Ůŧy ŧur skɗy haɲ?
suķaɲ ɗa ɗyņ vaLa gurü (Äp hï) myhr kry, ŧy, sanüɳ Äpņy Lŗ La LÆ ,1,
hy hrï ɗy sɳŧ jno! hy ßravo! suņo, ċyŧï hï gurü ɗï srn pÿ jaȮ ,
gurü ɗï srn pÿ ky (jïvn-sਫ਼r vasŧy) prmaŧma ɗy nam ɗï ķrcï (pƻLy) bɳnɥo ,
mŧaɲ Ėh smʝiȮ ki Ȧƻj (Ėh kɳm kr Lvaɲgy) ßLky (Ėh kɳm kr Lvaɲgy ,
taL mtoLy nah krny) ,2, hy hrï ɗy sɳŧ jno! prmaŧma ɗy nam ɗa jap jpiÄ kro ,
(Ės jap ɗï brkŧi naL) hrï ɗa sɳŧ hrï ɗï rza vic ŧurn Lƻg pÿɲɗa hÿ ,
hy ßaË! jyhŗy mnuƻķ prmaŧma ɗa nam jpɗy hn, Ůh prmaŧma ɗa rüp ho jaɲɗy hn ,
coj-ŧmaƨy krn vaLa cojï pɹßü Ůhnaɲ nüɳ miL pÿɲɗa hÿ ,3,
hy ɗas nank! (Äķ) hy bnvarï pɹßü! mÿnüɳ ŧyra nam jpņ ɗï ŧaɲġ Lƻgï hoË hÿ ,
myhr kr mÿnüɳ sađ sɳgŧi vic miLaË rƻķ, mÿnüɳ ŧyry sɳŧ jnaɲ ɗy crnaɲ ɗï đüŗ miLï rhy ,4,4,
     
(Ȧɳg 667)
24 jün 2018
DHANAASAREE, FOURTH MEHL:
I am blind, totally blind, entangled in corruption and poison. 
How can I walk on the Guru's Path? If the True Guru, 
the Giver of peace, shows His kindness, He attaches us to the hem of His robe. || 1 || 
O Sikhs of the Guru, O friends, walk on the Guru's Path. Whatever the Guru says, 
accept that as good; the sermon of the Lord, Har, Har, is unique and wonderful. || 1 || Pause || 
O Saints of the Lord, O Siblings of Destiny, listen: serve the Guru, quickly now! 
Let your service to the True Guru be your supplies on the Lord's Path; pack them up, and don't think 
of today or tomorrow. || 2 || 
O Saints of the Lord, chant the chant of the Lord's Name; the Lord's Saints walk with the Lord. 
Those who meditate on the Lord, become the Lord; the playful, wondrous Lord meets them. || 3 || 
To chant the chant of the Lord's Name, Har, Har, is the longing I long for; 
have Mercy upon me, O Lord of the world-forest. O Lord, unite servant Nanak with the Saadh Sangat, 
the Company of the Holy; make me the dust of the feet of the Holy. || 4 || 4 ||
     
(Part 667)
24 June 2018

ਨੋਟ : ਇਹ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਇਕ ਅਜ਼ਾਦ ਸਾਈਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇ੍ਹਧਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੋੲੀ ਰਿਸ਼੍ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ॥
© ੨੦੦੦-2013 ਓਪਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ । ਕੁਝ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ॥
ਇਸ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਸਮਗ੍ਗਰੀ ਆਮ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਗੁਣ ਆਰੋਪਣ-ਗੈਰ ਵਪਾਰਕ-ਗੈਰ ਵਿਉਤਪਨ੍ਨ ੩.੦ ਬੇ ਤਬਦੀਲ ਆਗਿਆ ਪਤ੍ਤਰ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ॥ .